Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9.2022

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 9.2022

Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình.

Chúng ta cầu nguyện cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.

=====

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9.2022

01.9 Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG.

02.9 Thứ Sáu đầu tháng.1Cr 4,1-5;Lc 5,33-39. NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc.

03.9 Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

04.9 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.Kn 9,13-18b; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

05.9 Thứ Hai. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr).1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

06.9 Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

07.9 Thứ Tư. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

08.9 Thứ Năm. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

09.9 Thứ Sáu.Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

10.9 Thứ Bảy.1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.TẾT TRUNG THU(Tr). Cầu cho Thiếu nhi: Lễ ngoại lịch: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.

11.9 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10).

12.9 Thứ Hai. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10(hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

13.9 Thứ Ba.Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

14.9 Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15.9 Thứ Năm. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

16.9 Thứ Sáu. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

17.9 Thứ Bảy.Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).1Cr 15,35-37.42-49;Lc 8,4-15.

18.9 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I.Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).

19.9 Thứ Hai. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).Cn 3,27-34;Lc 8,16-18.

20.9 Thứ Ba. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.Cn 21,1-6.10-13;Lc 8,19-21.

21.9 Thứ Tư. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22.9 Thứ Năm.Gv 1,2-11;Lc 9,7-9.

23.9 Thứ Sáu. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.Gv 3,1-11;Lc 9,18-22.

24.9 Thứ Bảy. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.

25.9 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II.Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN VÀ TỊ NẠN.

26.9 Thứ Hai.Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).G 1,6-22; Lc 9,46-50.

27.9 Thứ Ba. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56.

28.9 Thứ Tư. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

29.9 Thứ Năm. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦNMICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.Lễ kính.Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

30.9 Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.G 38,1.12-21; 40,3-5; Lc 10,13-16.

167ff202be907bce2281.jpg

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tin Tức - Thông Báo LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9.2022