Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

THÔNG BÁO v/v : Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

THÔNG BÁO v/v : Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với ý nguyện xin cho Cộng Đoàn Giáo xứ, các gia đình và hết thảy mọi người được bình an trong mùa dịch từ ngày 09/7 – 17/7/2021

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thánh Tâm Giáo hạt Hố Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Kính thưa Cộng Đoàn, Theo thông báo của quý vị hữu trách, dịch Covid 19 có nguy cơ lây lan trong cộng đồng ngày càng cao và đã có những khu vực phải phong tỏa trên địa bàn Giáo xứ chúng ta.

Với đức tin của người tín hữu và với lòng yêu mến Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, con xin Quý Cộng Đoàn hiệp thông với chúng con qua phương tiện truyền thông Tuần Cửu Nhật

Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, từ ngày 09/7 – 17/7/2021, để xin ơn bình an cho Giáo xứ, cho gia đình cũng như cho hết thảy mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta.

Diễn tiến giờ khấn:

17g30 : Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc kinh Ăn Năn Tội. Lần hạt 50 Kinh Mân Côi. Hát Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hát “nơi tôn nhan con hợp nhau đây khấn xin”. Đọc Kinh khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đọc Kinh Hãy Nhớ. Hát “Mẹ ơi xứ đạo con đây”

18g00 : Thánh lễ

Con xin phó thác Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta trong tay từ mẫu của Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, ban cho chúng ta được ơn bình an.

Giáo xứ Thánh Tâm, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Linh mục Giuse Hà Đăng Định

Qúy cộng đoàn tham dự trực tuyến thông qua các kênh truyền thông của Gx

Facebook: https://www.facebook.com/gxthanhtamhonai/?ref=page_internal 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCof4igE-XhBwvrpuvl6NwVQ 

 

Picture8.jpg

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tin Tức - Thông Báo THÔNG BÁO v/v : Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp