Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Các Tín Hữu Qua Đời trong giáo xứ


Tìm ngày giỗ theo kiểu : nnnn-tt-nn Ví Dụ : 2010-12-31 là năm 2010, tháng 12, ngày 31


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-01

Anna

Trịnh Thị Loan

1924

11/03/1988

64

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-02

Maria

Vũ Thị Cầm

1941

20/03/1988

47

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-03

Maria

Nguyễn Thị Hoa

1900

21/03/1988

88

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-04

Maria

Đoàn Thi Sung

1930

01/07/1988

58

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-05

Anna

Nguyễn Thị Định

1910

20/07/1988

78

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-06

Maria

Nguyễn Thị Dụ

1910

04/07/1988

78

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-07

Anna

Trần Thị Hoan

1911

02/11/1988

77

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-08

Maria

Nguyễn Thị Hương

1958

17/10/1988

30

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-09

Anna

Nguyễn Thị Từ

1923

26/10/1988

65

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-10

Maria

Đào Thị Mõn

1908

26/11/1988

80

*

Page 1 of 245 Results 1 - 10 of 2445

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tìm Kiếm Ngày Giỗ