Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời Cáo phó cụ ông Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Minh.