Lognes prandial dose

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B2-18

Vincentê

Nguyễn Văn Sáu

1910

28/09/1994

84

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B6-33

Mathêô

Vũ Quốc Tân

1968

28/09/1989

21

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-37

Phêrô M.

Vũ Văn Thạch

1949

28/09/2011

62

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C6-45

Gioan B.

Nguyễn Quang Thịnh

1959

28/09/2012

53

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D5-03

Giuse

Nguyễn Văn Đường

1921

28/09/2003

82

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F13-01

Đaminh

Đỗ Bá Đạo

1883

28/09/1980

97

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-72

Vincentê

Tô Phẩm

1934

28/09/1970

36

*

Results 1 - 7 of 7

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày