Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A4-19

Maria

Nguyễn Thị Chìu

1905

28/06/1986

81

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B3-29

Antôn

Nguyễn Văn Thắm

1931

28/06/1993

62

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B5-28

Giuse

Phạm Văn Thiết

1926

28/06/1987

61

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C1-42

Giuse

Đỗ Văn Sinh

1947

28/06/2008

61

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D3-24

Giuse

Nguyễn Văn Thơ (Chớ)

1944

28/06/2002

58

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F5-39

Antôn

Trần Quốc Toản

1980

28/06/1982

2

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G6-13

Maria

Đỗ Thị Thơm

1883

28/06/1969

86

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

K2-02

GIUSE

MAI XUÂN LUYẾN

1943

28/06/2013

70

*

Results 1 - 8 of 8

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày