zyrtec purchase

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A5-08

Maria

Phạm Thị Kính

1957

28/01/1994

37

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C2-20

Antôn

Nguyễn Văn Hậu

1927

28/01/2009

82

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C3-28

Maria

Phạm Thị Đại

1925

28/01/2010

85

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-08

Giuse M.

Nguyễn Văn Khải

1943

28/01/2011

68

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C6-09

Phêrô

Nguyễn Ngọc Xướng

1929

28/01/2012

83

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-32

Vincentê

Vũ Nghị

1953

28/01/2001

48

*

Results 1 - 6 of 6

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày