Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A6-25

Maria

Vũ Thị Nhị

1915

10/06/1996

81

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A7-13

Maria

Bùi Thị Giêng

1937

10/06/1997

60

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B1-32

Antôn

Đặng Văn Nhưng

1934

10/06/1967

33

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B4-18

Gioan

Trương Công Quy

1895

10/06/1984

89

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C4-09

Phêrô

Lê Văn Tuất

1907

10/06/1982

75

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D1-21

Giuse

Nguyễn Thanh Lê

1925

10/06/1998

73

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E10-18

Maria

Nguyễn Thị Rung

1892

10/06/1976

84

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E5-04

Maria

Nguyễn Thị Hồng

1985

10/06/1985

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F11-10

Phaolô

Nguyễn Đình Liễm

1907

10/06/1979

72

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F14-03

Phêrô

Nguyễn Thanh Sơn

2004

10/06/2006

2

*

Page 1 of 2 Results 1 - 10 of 11

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày