Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-17

Maria

Nguyễn Ngọc Thủy

1990

03/02/2006

16

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B1-24

Giuse

Châu Văn Ghi

1954

03/02/1972

18

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D3-10

Giuse

Phan Đức Lai

1924

03/02/2002

78

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D5-30

Trương Văn Tiên

1931

03/02/2006

75

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E4-08

Maria

Trần Thị Thoa

1909

03/02/1954

45

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G3-06

Têrêsa M.

Nguyễn Thị Cúc

1941

03/02/2006

65

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G5-14

Catarina

Bùi Thị Nhan

1913

03/02/1968

55

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-52

Giuse

Phạm Văn Oánh

1935

03/02/1967

32

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-53

Phêrô

Phan Văn Ngôn

1924

03/02/1967

43

*

Results 1 - 9 of 9

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày