Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B2-21

Đaminh

Bùi Văn Vân

1926

04/12/1994

68

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C1-17

Đaminh

Đỗ Trọng Dụng

1937

04/12/2007

70

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C4-44

Maria

Đinh Thị Hồng

1920

04/12/2010

90

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-46

Giuse

Trần Đình Hùng

1964

04/12/2011

47

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D5-04

Vincentê

Trần Đức Thiện

1987

04/12/2003

16

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F13-28

Đaminh

Nguyễn Văn Khang

1930

04/12/1978

48

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F7-07

Giuse

Nguyễn Chí Thành

1954

04/12/1980

26

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F8-08

Phêrô

Nguyễn Văn Chung

1959

04/12/1979

20

*

Results 1 - 8 of 8

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày