Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A3-30

Monica

Phạm Thị Tám

1913

28/07/1993

80

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A4-05

Maria

Lê Thị Tra

1912

28/07/1987

75

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C4-20

Maria LV.

Trần Lệ Cẩm Tuyến

1968

28/07/2010

42

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C6-37

Tôma

Vũ Bá Lâm ( Bố)

1939

28/07/2012

73

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G2-02

Phaolô

Nguyễn Minh Tuấn

1966

28/07/1986

20

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-75

Phêrô

Nguyễn Văn Thục

1908

28/07/1971

63

*

Results 1 - 6 of 6

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày