Trang Chủ Thiếu Nhi Phát phiếu sau Thánh lễ 18h từ thứ 2 đến thứ 6 hằng ngày.