Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

GIỜ PHỤNG VỤ

GIÁO X THÁNH TÂM

QUY ĐỊNH VỀ GIỜ PHỤNG VỤ

NGÀY CHÚA NHẬT

BAN SÁNG

LỄ I: GIỚI GIA TRƯỞNG & HIỀN MẪU

3h15: Chuông báo 1

3h45: Chuống báo 2 – Xướng kinh, Rao lịch, Rao hôn phối, Thông báo…

4h00: Thánh lễ

LỄ II: GIỚI CAO NIÊN

4h45: Chuông báo 1

5h15: Chuông báo 2 – Xướng kinh, Rao lịch, Rao hôn phối, Thông báo…

5h30: Thánh lễ

LÊ III: GIỚI THIẾU NHI – NGÀNH MARTIN & PHAOLO

6h00: Chuông báo 1

6h30: Chuông báo 2 – Xướng kinh, Rao lịch, Rao hôn phối, Thông báo…

7h00: Thánh lễ

BAN CHIỀU

LỄ IV: GIỚI THIẾU NHI – NGÀNH ẤU & TERESA

14h45: Xếp hàng – xướng kinh – nhắc nhở & Tập hát

15h00: Thánh lễ

LỄ V: GIỚI TRẺ

17h00: Chuông báo 1

17h30: Chuông báo 2 – Xướng kinh, Rao lịch, Rao hôn phối, Thông báo…

18h00: Thánh lễ

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

BAN SÁNG:

3h30: Chuông báo 1

4h00: Chuông báo 2 – Xướng kinh và đọc chuỗi Mân côi

4h30: Thánh lễ

BAN CHIỀU:

17h00: Chuông báo 1

17h30: Chuông báo 2 – Xướng kinh và đọc chuỗi Mân côi

18h00: Thánh lễ

CHIỀU THỨ 5: LỄ DÀNH CHO THIẾU NHI

LỄ I: DÀNH CHO NGÀNH ẤU & TERESA

17h00: Chuông báo 1

17h30: Chuông báo 2

18h00: Thánh lễ

LỄ II: DÀNH CHO NGÀNH MARTIN & PHAOLO

19h30: Bắt đầu thánh lễ .

CHIỀU THỨ 7

LỄ DÀNH CHO CỘNG ĐOÀN (Kính Đức Mẹ HCG) hoặc LỄ CƯỚI

15h30: Chuông báo 1

16h00: Chuông báo 2 – Xướng kinh & Thánh lễ

LỄ THAY CHÚA NHẬT

17h00: Chuông báo 1

17h30: Chuông báo 2. – Xướng kinh, Rao lịch, Rao hôn phối, Thông báo…

18h00: Thánh lễ

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Thứ hai đầu mỗi tháng tại nghĩa trang.

16h30: Chuông báo 1

17h15: Chuông báo 2 – Xướng kinh

17h30: Thánh lễ

                                  LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa được cử hành vào thứ sáu đầu mỗi tháng vào lúc 15h00.

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

Lúc 8h00: Rửa tội các trẻ sơ sinh.

CÁC THÁNH LỄ CƯỚI SÁNG THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT ĐƯỢC CỬ HÀNH LÚC 10h00.

Trang Chủ Phụng Vụ Các Giờ Lễ - Bí Tích