Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6/2024

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6/2024

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI TỴ NẠN

Xin cho những người tỵ nạn, chạy trốn chiến tranh và nghèo đói, bị buộc phải đào thoát khỏi đất nước của mình trong những chuyến đi đầy dẫy hiểm nguy và bạo lực, có thể được đón tiếp thân tình cũng như tìm được những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp đón họ.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01.6 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. 17.20b-25; Mc 11,27-33.

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2017) Đức chaGioan ĐỖ VĂN NGÂN - Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

02.6 CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.(Không cử hành lễ thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo).

03.6 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh CarôlôLwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.2Pr 1,2-7; Mc 12, 1-12.

04.6 Thứ Ba. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.

05.6 Thứ Tư. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

06.6 Thứ Năm đầu tháng.ThánhNobertô, giám mục (Tr).2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

07.6 Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.Hs 11,1.3-4.5c.8ae-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

MỪNG KÍNH TƯỚC HIỆU GIÁO XỨ THÁNH TÂM – HẠT HỐ NAI

08.6 Thứ Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

09.6 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).

10.6 Thứ Hai.1V 17,1-6; Mt 5,1-12.

11.6 Thứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13 (hay đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,13-16).

12.6 Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

13.6 Thứ Năm. Thánh AntônPađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1V 18,41-46; Mt 5,20-26.

14.6 Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

15.6 Thứ Bảy. 1V 19,19-21;Mt 5,33-37.

16.6 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

GIÁO XỨ THÁNH TÂM – HẠT HỐ NAI CHẦU THÁNH THỂ THAY GIÁO PHẬN

17.6 Thứ Hai. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

Ngày giỗ (1974) Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN - Giám mục Tiên khởi Giáo phận Xuân Lộc

18.6 Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

19.6 Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).2V 2,1.4.6-14;Mt 6,1-6.16-18.

20.6 Thứ Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

21.6 Thứ Sáu. Thánh LuyGonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.2V 11,1-4.9-18.20;Mt 6,19-23.

22.6 Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh GioanFischer, giám mục, tử đạo và thánh TômaMore, tử đạo (Đ).2Sb 24,17-25;Mt 6,24-34.

23.6 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. G 38, 1. 8-11; 2 Cr 5, 14-17; Mc 4, 35-41.

BanChiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

24.6 Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25.6 Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

26.6 Thứ Tư. 2V 22,8-13; 23,1-3;Mt 7,15-20.

27.6 Thứ Năm. Thánh CyrillôAlexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).2V 24,8-17; Mt 7,21-29.

28.6 Thứ Sáu. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.2V 25,1-12;Mt 8,1-4.

Ban Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29.6 Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN – BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO XỨ THÁNH TÂM HẠT HỐ NAI

30.6 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (Mc 5,21-24.35b-43).(Không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma).

Picture1.jpg

Trang Chủ Phụng Vụ Lịch Phụng Vụ LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6/2024