Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03/2023

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03/2023

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng.

Xin cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội,

tìm được nơi chính Giáo Hội một câu trả lời thỏa đáng cho nỗi đau khổ tinh thần và thể xác của họ.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp phần vào công việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01.3 Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

02.3 Thứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k.17lm.m.r-t]; Mt 7,7-12.

03.3 Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

04.3 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

05.3 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II.St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

06.3 Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

07.3 Thứ Ba. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

08.3 Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

09.3 Thứ Năm. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

10.3 Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

11.3 Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

12.3 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

13.3 Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm Đấng kế vị thánh Phêrô (2013).

14.3 Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

15.3 Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

16.3 Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

17.3 Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

18.3 Thứ Bảy. Thánh Cyrilô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

19.3 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng phẩm phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

20.3 Thứ Hai THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (Lc 2,41-51a).

BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC- BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN

Lễ Bổn mạng: Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO - Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

21.3 Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

22.3 Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

23.3 Thứ Năm. Thánh Turibiô Môngrôvêjô, giám mục. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

24.3 Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

25.3 Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN.Lễ trọng. Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

LƯU Ý : Trong Thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

26.3 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

27.3 Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1971) Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO - Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

28.3 Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

29.3 Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.

30.3 Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

31.3 Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

Picture1.jpg

Trang Chủ Phụng Vụ Lịch Phụng Vụ LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03/2023