Kinh Thánh Trọn Bộ

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

NĂM THÁNH KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

SẮC LỆNH CỦA TÒA THÁNH VỀ KHAI MỞ NĂM THÁNH

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ THÁNH TÂM

saqức_lệnh.jpg

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9/2023

===

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội

Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện tồi tệ, không bị các tổ chức bác ái xã hội bỏ quên và loại trừ.

===

01.9 Thứ Sáu đầu tháng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG.

02.9 Thứ Bảy đầu tháng. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc.

03.9 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

04.9 Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

05.9 Thứ Ba. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Tx 5,1-6. 9-11; Lc 4,31-37.

06.9 Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07.9 Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08.9 Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (Mt 1,18-23).

09.9 Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

10.9 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

KHAI MẠC NĂM THÁNH DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ

11.9 Thứ Hai. Cl 1,24– 2,3; Lc 6,6-11.

12.9 Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15; Lc 6,12-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

13.9 Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

14.9 Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15.9 Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (Lc 2,33-35).

16.9 Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

17.9 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,33– 28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

LỄ ĐỨC MẸ LAVANG – BỔN MẠNG HỌ LA VANG

NGÀY HÀNH HƯƠNG DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ

18.9 Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10

19.9 Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20.9 Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21.9 Thứ Năm. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22.9 Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23.9 Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24.9 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

25.9 Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26.9 Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27.9 Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

28.9 Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

GIÁO XỨ MỪNG KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL – BỔN MẠNG BAN GIỮ XE

29.9 Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.TẾT TRUNG THU (Tr). Cầu cho Thiếu nhi: Lễ ngoại lịch: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.

30.9 Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

THÁNH LỄ TẠ ƠN DỊP QUAN THẦY CA ĐOÀN THIÊN THẦN

 

Trang Chủ Kinh Thánh NĂM THÁNH KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ