Kinh Thánh Trọn Bộ

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5.2023

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5.2023
Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhóm thiện nguyện trong Giáo Hội.
Xin cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhómthiện nguyện trong Giáo Hội mỗi ngày tái khám phá sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình, khi sử dụng những đặc sủng Chúa ban để phục vụ các nhu cầu của thế giới
.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH67).


01.5 Thứ Hai. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 11,1-18; Ga 10,11-18 [hay lễ về thánh Giuse: St 1,26 – 2,3 (Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58]. NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG - BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ THÁNH TÂM
02.5 Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
03.5 Thứ Tư. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ
kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
04.5 Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
05.5 Thứ Sáu đầu tháng. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
06.5 Thứ Bảy đầu tháng. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
07.5 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.
08.5 Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
09.5 Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
10.5 Thứ Tư.Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
11.5 Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
12.5 Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achillêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
13.5 Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11, 27-28). - BỔN MẠNG HỌ FATIMA GIÁO XỨ THÁNH TÂM
14.5 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ thánh Mathia, Tông đồ.)
15.5 Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26–16,4a.
16.5 Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
17.5 Thứ Tư. Cv 17,15.22– 18,1; Ga 16,12-15.
18.5 Thứ Năm. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
19.5 Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
20.5 Thứ Bảy. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở Thánh Lễ chính ngày.
21.5 CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo) NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI - BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ THÁNH TÂM MỪNG NGÀY TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.

22.5 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
23.5 Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
24.5 Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
25.5 Thứ Năm. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
26.5 Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
27.5 Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô, giám mục (Tr). Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (Xh 19,3-8a.16-20b; Ed 37,1-14; Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
28.5 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (Rm 8,8-17); Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.

LƯU Ý :
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên Cung Thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN (sau Chúa nhật Hiện Xuống)
29.5 Thứ Hai.Tuần VIII Thường niên.Thánh vịnh tuần IV. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 3,9-15.20 (Cv 1,12-14);Ga 19,25-34. (Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng).
30.5 Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.
31.5 Thứ Tư. ĐỨC BÀ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56 - KẾT THÚC THÁNG HOA TẠI GIÁO XỨ THÁNH TÂM

343443788_541062338233060_6275832860990022405_n.jpg


">

Trang Chủ Kinh Thánh LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5.2023