THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG - BỔN MẠNG HỌ LA VANG 18g00, Thứ bảy, 17.9.2022

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(GxTT-HN) THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG - BỔN MẠNG HỌ LA VANG 18g00, Thứ bảy, 17.9.2022

17g00 Rước kiệu Đức Mẹ La Vang từ Đài về Thánh Đường

17g30 Nguyện kinh

18g00 Thánh Lễ


=====

Hôm nay cũng là Lễ Bổn Mạng của Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. Cộng đoàn họ đạo chúng ta hiệp lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách riêng cho các gia đình trong Giáo Họ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang xin Chúa ban bình an và gìn giữ mọi người trong Giáo Họ được sống trong tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và các thành viên đã góp công góp của kiến tạo Giáo khu để có được ngày hôm nay. Và cũng cầu xin cho ngày càng có nhiều anh chị em trong giáo khu quảng đại, hy sinh cộng tác với nhau trong tình yêu thương hiệp nhất để phụng sự Chúa và giúp đỡ cộng đoàn.

307442172_2034106316788615_5499416168190868552_n.jpg

Bài Viết Mới

Bài Viết Cũ