metaglip unflatteringly

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

THÁNH LỄ TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU & RƯỚC LINH ẢNH VỀ GIÁO HỌ LỘ ĐỨC.

THÁNH LỄ TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU & RƯỚC LINH ẢNH VỀ GIÁO HỌ LỘ ĐỨC. Thứ Năm I 30.6.2022

Link Youtube:
">http://

">youtu.be/o2_JX4TUPSQ

- 18g00 Thánh Lễ tại đài Họ Mông Triệu

- 19g00 Rước Linh Ảnh về Giáo Họ Lộ Đức

=============

Ngày hôm nay, cộng đoàn Họ Mông Triệu chúng ta hân hoan cung nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến với Họ Mông Triệu chúng ta. Qua dấu chỉ là Ảnh Thánh này, chúng ta muốn đón rước chính Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đến với Họ Mông Triệu chúng ta, xin Ngài đến với tâm hồn và đổi mới đời sống chúng ta, ban cho chúng ta ơn hòa giải với Chúa và với nhau.

Chúng ta hân hoan đến với lòng thương xót Đức Kitô Chúa chúng ta, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, đang tiếp tục công bố trên toàn thế giới, kêu mời chúng ta vui hưởng tình yêu của Người: tình yêu mãi còn được tiếp tục rao giảng cho mọi tạo vật trên mặt đất này.

Trang Chủ Họ Mông Triệu