https://diabetesfrees.com/glucotrol-review-only-verified-facts-and-advantages/

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

THÁNH LỄ TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ GIÁO HỌ LỘ ĐỨC & RƯỚC LINH ẢNH VỀ GIÁO HỌ LA VANG.

THÁNH LỄ TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ GIÁO HỌ LỘ ĐỨC & RƯỚC LINH ẢNH VỀ GIÁO HỌ LA VANG. Thứ Sáu I   01.7.2022

- 18g00 Thánh Lễ tại đài Họ Lộ Đức

-19g00 Rước Linh Ảnh về Giáo Họ La Vang


=======

Ngày hôm nay, cộng đoàn Họ Lộ Đức chúng ta hân hoan cung nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến với Họ Lộ Đức chúng ta. Qua dấu chỉ là Ảnh Thánh này, chúng ta muốn đón rước chính Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đến với Họ Lộ Đức chúng ta, xin Ngài đến với tâm hồn và đổi mới đời sống chúng ta, ban cho chúng ta ơn hòa giải với Chúa và với nhau.

Chúng ta hân hoan đến với lòng thương xót Đức Kitô Chúa chúng ta, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, đang tiếp tục công bố trên toàn thế giới, kêu mời chúng ta vui hưởng tình yêu của Người: tình yêu mãi còn được tiếp tục rao giảng cho mọi tạo vật trên mặt đất này.

Trang Chủ Họ Lộ Đức