prandial insulin types Curuzú Cuatiá

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

KHAI MẠC CUNG NGHINH TƯỢNG ĐỨC MẸ FATIMA ĐẾN CÁC TỔ SỐNG ĐẠO GIÁO HỌ FATIMA.

KHAI MẠC CUNG NGHINH TƯỢNG ĐỨC MẸ FATIMA ĐẾN CÁC TỔ SỐNG ĐẠO GIÁO HỌ FATIMA. Thứ hai I 26.9.2022 GIỜ KHAI MẠC KINH MÂN CÔI Tại Đài Fatima. Chương trình bao gồm: - Diễn nguyện: Mẹ Maria trong cuộc đời Thánh Gioan Phaolô II - Dâng hoa kính Đức Mẹ - Lần hạt Mân Côi - Chầu Thánh Thể Sau đó Cung nghinh Kiệu Đức Mẹ về TSĐ12.

=======

12giờ ngày 13/5/1917 – 13/5/2017, trên ngọn cây Sồi tại đồi Cova da Iria thuộc làng quê hẻo lánh Fatima, nước Bồ Đào Nha; có một Bà Đẹp đã hiện ra với ba trẻ chăn cừu là Giaxinta, Phanxico và Lucia – Bà Đẹp đó chính là Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Kế đó, Mẹ còn hiện ra với ba trẻ thêm 5 lần nữa vào ngày 13 mỗi tháng đến tháng 10/1917. Mẹ đã trao cho ba trẻ này sứ điệp (Giáo hội gọi đây là Sứ điệp Fatima) để cứu vớt nhân loại đang chìm ngập trong tội lỗi và chiến tranh. Sứ điệp đó là: (1) Ăn năn đền tội cải thiện đời sống, (2) Tôn sùng Mẫu Tâm, (3) Siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Trong lần hiện ra thứ nhất, ngày 13/5/1917, Đức Mẹ nhắn nhủ: “Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, để cầu cho thế giới được chóng hòa bình và chiến tranh sớm chấm dứt”. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại lời nhắn nhủ thứ nhất của Mẹ. Lời mời gọi của Mẹ là lần chuỗi Mân Côi hàng ngày, đây là một việc rất dễ thực hiện cho tất cả mọi người từ hàng Giáo sĩ đến các giáo dân, từ người trí thức đến người bình dân, từ dân thành thị đến dân nông thôn, ai ai cũng có thể dễ dàng thực hiện lời mời gọi của Mẹ trong lần hiện ra thứ nhất này.


Trang Chủ Họ Fatima