Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Lược sử giáo xứ Thánh Tâm - Phần 7

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

chahientriet

Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiền (06/4/1986 – 04/2/1990) 

Công việc đầu tiên của cha Hiền khi nhận chức chánh xứ là tổ chức bầu lại HĐGX (vào thời điểm này, nhà nước đã thay danh xưng là Ban Hành Giáo). Vì thế BHG khóa IV nhiệm kỳ 1986-1993 được tổ chức bầu cử vào ngày 29/06/1986.

Xem thêm hình tại đây

Sau khi cha Hiền và cha Thụy tổ chức bầu cử BHG xong, các Ngài cho qui hoạch lại khuôn viên Thánh đường và xây tường rào bao quanh. Công trình này được khởi công từ ngày 25/07/1987và hoàn thành ngày 30/08/1988

Các ngài cũng cho xây dựng lại Lễ đài nghĩa trang và di chuyển vào phía trong vào ngày 02/11/1989. Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại Lễ đài mới ngày 26/11/1989.(Ca đoàn xứ đóng góp công sức rất nhiều trong công tác xây dựng)
Số đất còn lại trong thửa đất 5.75 mẫu, các ngài cho trồng cây gây rừng (số cây này khi làm nhà thờ mới đã được sử dụng làm dàn cây chống)
Các công việc vẫn do cha phó Thụy đảm đương, ước nguyện của Ngài là cùng cộng đoàn xây dựng một ngôi Thánh đường khang trang, hiện đại.

Vào ngày 04/02/1990 cha Hiền xin Đức Cha Giáo phận cho nghỉ hưu. Để không khuyết ngưòi lãnh đạo giáo xứ, Đức Cha Nguyễn Minh Nhật đã cử cha Phạm Quang Tự tạm quản nhiệm giáo xứ.

( Tóm Tắt)
+ Xây tường rào bao quanh thánh đường (25/07/1987 – 30/08/1988)
+ Di chuyển lễ đài nghĩa trang vào trong như hiện nay (02/11/1989 – 26/11/1989) . Phần lớn nhờ công của Ca Đoàn Thánh Tâm

Trang Chủ Giới Thiệu Các Vị Linh Mục Lược sử giáo xứ Thánh Tâm - Phần 7