Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Lược sử Giáo xứ Thánh Tâm - Phần 6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

chatriet

Cha Giuse Maria Bùi Hiền Triết (17/2/1973 – 06/4/1986) và 02 cha phụ tá: cha Gioan Bt Nguyễn Văn Sâm và cha Phêrô Nguyễn Doãn Quang

Xem thêm hình tại đây


- Đạo đức: Cha Triết rất quan tâm đến sinh hoạt các đoàn thể, thường xuyên tĩnh tâm và huấn đức cho các đơn vị. Ngài rất chú trọng đến việc dạy giáo lý cho các cháu thiếu nhi và giới thanh niên thiếu nữ. Ngài tổ chức phong trào "Chân Lý”. Về ca đoàn, ngài củng cố, soạn thảo nội qui sinh hoạt ca đoàn và lấy tên: Ca đoàn Cécilia. Nhu cầu phụng vụ đòi hỏi, các ca viên không đáp ứng đủ, Ngài thành lập thêm ca đoàn Têrêsa...
- Hôi đồng giáo xứ: khoá II mặc dầu chưa đến ngày mãn nhiệm, nhưng Ngài muốn bầu lại hội đồng giáo xứ mới. Nên HĐGX khóa ll nhiệm kỳ 1975-1986 được tổ chức bầu cử vào ngày 05/01/1975.

Đến ngày 30/04/1975 miền nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng nên sinh hoạt trong cộng đoàn cũng biến động theo. Cụ thể như sau:

- Đạo đức: sinh hoạt các đoàn thể bị hạn chế, việc đạo đức đều thu hẹp trong nhà thờ, việc tôn vương trong các gia đình phải bãi bỏ, chỉ còn Ca Đoàn và Dòng Ba Đaminh là được phép sinh hoạt.
- Hội đồng giáo xứ: trong lúc này, nhân sự Thường vụ Hội đồng giáo xứ bị khiếm khuyết, chỉ còn ông Trằn Đình Tư và ông Trần Văn Kiền. Do đó ông Trần Đình Tư xử lý chủ tịch HĐGX. Nhưng sau hai năm, Chúa đã gọi ông về trong một tai nạn giao thông ngày 01/07/1978.
Thường vụ khóa này chỉ còn một mình ông Trần Văn Kiền kiêm hết mọi việc giáo xứ, nên sinh hoạt của cộng đoàn cũng bị ảnh hưỏng rất nhiều.
Tuy trong hoàn cảnh rát khó khăn, nhưng cha Triết vẫn cho phân chia khu Văn Côi thành 2 khu riêng biệt: khu Văn Côi và khu Mông Triệu. Sự kiện này được đánh dấu ngày 16/01 /1976.
- Xâv dựng: Mặc dầu khó khăn nhiều mặt nhưng cha Triết vẫn làm được một nhà tạm cho Chúa ngự bằng gỗ qúi và một bàn thờ bằng đá cẩm thạch xứng đáng và bền vững. Bàn thời này đã được Đức Giám Mục phó Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật thánh hiến ngày 29/12/1985. 
- Cùng lo mục vụ giáo xứ với cha Triết còn có cha phó Nguyễn Doãn Quang. Sau khi cha Quang xin Bề trên đi mục vụ nơi khác, vào ngày 23/02/1975 bề trên đã cử cha phó Angelô Nguyên Văn Thụy thay thế.

Ngày 03/04/1986 Đức Cha ra văn thư chính thức cho phép Cha Jos. Maria Bùi Hiết Triết, OP. từ chức chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm. Trong 3 năm sau đó, ngài nghỉ hưu tại xứ và tiếp tục cộng tác với cha quyền chánh xứ trong các công tác mục vụ.
- Ngài còn phục vụ tại giáo xứ Trà cổ II ( Xuân Trà ) thêm một thời gian nữa sau khi từ chức

 

Trang Chủ Giới Thiệu Các Vị Linh Mục Lược sử Giáo xứ Thánh Tâm - Phần 6