Ducos metformin ratiopharm 500 mg

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Thánh Gioan Granda bổn mạng của bệnh nhân HIV ( Dòng Gioan Thiên Chúa)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Thời Gian Dòng thành lập tại Xuân Lộc

Năm 1956, Tu Huynh William Gagnon cùng các anh em đến lập Tu viện và Bệnh viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại giáo xứ Thánh Tâm, Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai.
Năm 1972, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám Mục giáo phận Đà Nẵng mời Hội Dòng đến Giáo phận của Ngài lập Tu Viện, để cùng các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thực hiện sứ mạng phục vụ bệnh nhân tại Bệnh Viện An Bình cạnh Tòa Giám Mục.
Ngày 30-4-1975 đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Nhà Nước đã tiếp quản Tu viện và Bệnh Viện An Bình. Bệnh viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành vẫn được điều hành bởi các tu sĩ Trợ Thế Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Sở Y-tế Đồng-Nai và Phòng Y-tế huỵên Thống-Nhất. 
Ngày 01-03-1979, theo pháp lệnh của Nhà Nước Xã-hội Chủ-nghĩa Việt Nam, Bệnh-viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành chính thức chuyển giao quyền quản lý bệnh viện cho Sở Y Tế Đồng Nai. Trong giai đoạn này, một số tu-sĩ tiếp tục phục vụ bệnh nhân như là công nhân viên bệnh viện, còn một số khác chuyển sang học tập và nghiên cứu cách chữa bệnh bằng phương pháp Y-học Dân-tộc Cổ Truyền.

 
THÁNH GIOAN GRANDA, O.H

Sinh ngày 06 – 03 – 1546, tại làng Carmon, Tỉnh Sevilla, Tây Ban Nha.  
Năm 1547, gia nhập Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa. 
Có lòng sùng kính đặc biệt đối với bí tích Thánh Thể và Đức Mẹ Đồng Trinh. 
Ngày 03- 06 – 1600, qua đời. 
Ngày 03 – 05 – 1775 đức Pio V công nhận các nhân đức anh hùng và tuyên bố ngài là bậc đáng kính. 
Ngày 13 – 02 – 1853, đức Pio IX tuyên phong chân phước. 
Ngày 10 – 12 – 1986, thánh bộ phượng tự tuyên bố ngài làm bổn mạng giáo phận Jere. 
Ngày 02 –06 – 1996 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh.

Trang Chủ Giới Thiệu Các Hội Dòng Trong Giáo Xứ Thánh Gioan Granda bổn mạng của bệnh nhân HIV ( Dòng Gioan Thiên Chúa)