viagra männer kosten Colleferro

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ĐỨC MẸ MUỐN CHÚNG TA AN ỦI ĐỨC MẸ.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

le-duc-me-do

1. Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương sắp tới rồi. Nhân dịp này, tôi cầu xin Đức Mẹ thương an ủi tôi, thì Đức Mẹ trả lời: “Con cũng hãy an ủi Mẹ”.

2. Rồi, Đức Mẹ nhắc cho tôi bài hát quen thuộc sau đây: “ Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hi sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Maria, con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hi sinh nhiều yên ủi mẹ khỏi ưu phiền.

3. Đức Mẹ tha thiết khuyên tôi hãy an ủi Mẹ, cho Mẹ khỏi ưu phiền.

Mẹ cho tôi nhận ra Mẹ ưu phiền vì rất nhiều lý do,  nhưng lý do sâu đặm nhất là người ta vô ơn

4. Mẹ ưu phiền cũng rất nhiều, vì nhiều người bỏ Mẹ là người giữ kho ơn thiêng, để đi tìm ở nơi khác không có ơn thiêng.

5. Hãy an ủi Mẹ, vì Mẹ gặp quá nhiều ưu phiền. Hiện tình đang nguy hiểm, mà không chịu nghe Mẹ.

6. Tôi thấy có lúc Đức Mẹ khóc. Trinh Nữ Vương bỏ triều thiên xuống, mà khóc.

Tất nhiên Mẹ khóc không vì mình, mà khóc vì con cái Mẹ.

7. Tôi hỏi Mẹ tại sao Mẹ khóc nhiều thế, thì Mẹ trả lời: “Làm sao Mẹ không khóc khi thấy nhân loại từng giờ đi sai đường lạc lối, đang xuống hỏa ngục.

8. Mẹ cần được an ủi
Mẹ muốn được an ủi.

9. Riêng tôi, tôi vẫn thường an ủi Mẹ, bằng cách tôi lần chuỗi tràng hạt Mân côi.

10. Rất nhiều lúc, tôi an ủi Đức Mẹ bằng sự tôi sống mật thiết với Chúa Giêsu.

“Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi.”

11. Thực sự, tôi luôn sống mật thiết với Chúa Giêsu. Như cành nho với thân cây nho.

12. Sống mật thiết với Chúa Giêsu đó là cách rất tốt, để an ủi Đức Mẹ.

13. Thế là Đức Mẹ an ủi tôi, và tôi được phúc an ủi Đức Mẹ.

Long Xuyên, ngày 20.8.2022

+ GB. Bùi Tuần

Trang Chủ Chia Sẻ Mẹ Maria ĐỨC MẸ MUỐN CHÚNG TA AN ỦI ĐỨC MẸ.