Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Các Giám mục Liên minh Châu Âu: Phá thai sẽ không bao giờ là một quyền cơ bản.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

12042024 084533

Trước việc Liên minh Châu Âu sẽ bỏ phiếu vào ngày 11/4/2024 tại Brussels để đưa quyền phá thai vào Hiến chương về các Quyền Cơ bản của Liên minh Châu Âu, Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu đã nhắc lại rằng phá thai sẽ không bao giờ là một quyền cơ bản; không thể đưa vào hiến pháp các quyền không được tất cả mọi người công nhận và gây chia rẽ.

Một nghị quyết dự thảo sẽ được bỏ phiếu vào ngày 11/4/2024 nhắm sửa đổi hiến chương của Liên minh Châu Âu để bao gồm khẳng định rằng “mọi người đều có quyền tự chủ về cơ thể, được tiếp cận tự do, có thông tin, đầy đủ và phổ biến về tính dục và các quyền và sức khỏe sinh sản cũng như tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan mà không có sự phân biệt đối xử, bao gồm cả việc tiếp cận phá thai an toàn và hợp pháp”.

Việc thăng tiến phụ nữ đích thực

Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu, gọi tắt là COMECE, có trụ sở tại Brussels, và bao gồm các Giám mục được ủy quyền bởi các Hội đồng Giám mục của hơn 20 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, tuyên bố ngày 9/4 rằng: “Việc thăng tiến phụ nữ và các quyền của họ không liên quan đến việc cổ võ phá thai”.

Các Giám mục viết trong tuyên bố: “Chúng tôi làm việc vì một Châu Âu nơi phụ nữ có thể sống thiên chức làm mẹ một cách tự do và như một món quà cho họ và cho xã hội, nơi việc làm mẹ không hề là một hạn chế đối với đời sống cá nhân, xã hội và nghề nghiệp. Việc thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phá thai đi ngược lại với việc thực sự thăng tiến phụ nữ và các quyền của họ.”

Quyền sống là trụ cột cơ bản của tất cả các quyền khác của con người

Các giám mục lưu ý rằng Hiến chương về các Quyền Cơ bản của Liên minh Châu Âu không thể bao gồm các quyền không được tất cả mọi người công nhận và “gây chia rẽ”. “Quyền sống là trụ cột cơ bản của tất cả các quyền khác của con người, đặc biệt là quyền sống của những người dễ bị tổn thương, mong manh và không có khả năng tự vệ nhất, như trẻ chưa sinh đang còn trong bụng mẹ, người di cư, người già, người khuyết tật, người ốm đau. Giáo hội luôn dạy điều này”.

Vấn đề phá thai trong luật của Liên minh Châu Âu

Nghị viện Châu Âu là cơ quan được bầu trực tiếp gồm hơn 700 nhà lập pháp từ các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và có nhiệm vụ áp dụng luật pháp của Liên minh Châu Âu. Cơ quan này cho biết, việc thay đổi Hiến chương về các Quyền cơ bản của Liên minh Châu Âu, để bao gồm việc phá thai, sẽ cần có sự đồng thuận nhất trí từ tất cả các quốc gia thành viên.

Việc quy định quyền phá thai trong hiến chương về quyền của Liên minh Châu Âu đã được tranh luận từ lâu. Các nhà hoạt động phá thai trong nhiều năm đã thúc đẩy việc sửa đổi luật công đoàn, với các sáng kiến như Hiệp ước Simone Veil kêu gọi quyền phá thai rộng rãi trên khắp châu lục.

Nhiều nước Châu Âu hạn chế phá thai sau 12 đến 14 tuần của thai kỳ; một số quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu cũng áp đặt thời gian chờ đợi và các quy định khác. Đầu năm nay, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu đưa “quyền phá thai” vào hiến pháp nước này.

Theo Vatican News (10/4/2024)

Trang Chủ Chia Sẻ Hôn nhân - Gia đình Các Giám mục Liên minh Châu Âu: Phá thai sẽ không bao giờ là một quyền cơ bản.