Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

GIỜ KINH MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ TẠI THÁNH ĐÀI GIÁO HỌ LA VANG. 19g00, Thứ Tư, 26.102.2022

GIỜ KINH MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ TẠI THÁNH ĐÀI GIÁO HỌ LA VANG. 19g00, Thứ Tư, 26.102.2022

26.10.jpg

=====

Maria – tiếng gọi quá đỗi thân thương và trìu mến, cùng với tất cả sự tôn kính chúng con dâng lên Mẹ. Vì yêu thương chúng con, Mẹ đã tha thiết gọi mời chúng con thi hành ba mệnh lệnh Fatima, và cũng từ đó, lời kinh Mân Côi trở nên máng chuyển thông bao ơn lành từ Thiên Chúa qua tay Mẹ đổ tràn xuống chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, xin mãi là người Mẹ dịu dàng săn sóc và yêu thương chúng con, để qua lời kinh Mân Côi, Mẹ sẽ đưa chúng con đến tận nguồn ơn cứu độ là chính Thiên Chúa tình yêu