Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

GIỜ KINH MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ TẠI THÁNH ĐÀI GIÁO HỌ FATIMA . Chúa Nhật, 30.102022.

GIỜ KINH MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ TẠI THÁNH ĐÀI GIÁO HỌ FATIMA . Chúa Nhật, 30.102022.

30.10.jpg

====

Mẹ Maria là một thụ tạo hoàn hảo hơn tất cả mọi loài thụ tạo. Mẹ hoàn hảo không phải vì Mẹ đã làm nên những kỳ công tuyệt vời, mà vì đời Mẹ đã kết tinh bằng việc hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Lạy Mẹ mến yêu, qua lời kinh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương cao quý của Mẹ, luôn làm mọi việc theo thánh ý Chúa, hầu mai này được hưởng vinh quang trên thiên quốc cùng Mẹ.