Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Danh Sách ban phụng vụ Ca Đoàn đương nhiệm

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
BPV.CA ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ Họ TSĐ
1 Giuse Nguyễn Quốc Hùng 1968 3986 971 0913 956 281 Đoàn Trưởng Lộ Đức 6
2 Têrêsa Đặng Thị Phương Lan 1956 3989 303 0918 149 370 Phó Nội Fatima 1
3 Gioan Trương Ngọc Anh       Phó Ngoại Văn Côi 8
4 Phêrô Nguyễn Long Thịnh 1971 3984 758   Thư Ký Văn Côi 4
BPV. CA ĐOÀN THÁNH GIA
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ Họ TSĐ
1 Rôsa G. Hoàng Thị Thúy Nghiệp 1962 3986 243 0949 202 369 Đoàn Trưởng Lộ Đức 1
2 Giuse Lê Văn Oánh 1959   0918 908 980 Phó Nội La Vang 5
3 Giuse Nguyễn Hữu Trung 1964 3981 864 0913 671 090 Phó Ngoại Lộ Đức 5
4 Phêrô Vũ Thượng Hiếu 1969 3981 236 0909 475 432 Thư Ký Mông Triệu 11
BPV. CA ĐOÀN ĐAMINH
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ Họ TSĐ
1 Giuse Trương Đức Tuấn 1968   0938 173 748 Đoàn Trưởng La Vang 2
2 Gioan B. Nguyễn Mạnh Tường   3989 353 0933 865 861 Phó Nội Fatima 9
3 Antôn Trần Quốc Hải 1974   0937 686 849 Phó Ngoại Văn Côi 8
4 Têrêsa M. Mai Lệ Anh Dung 1972   0914 976 697 Thư Ký La Vang 5
BPV. CA ĐOÀN GIỚI TRẺ
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ Họ TSĐ
1 Phêrô Bùi Tường Thức   3989 042 0918634 486 Đoàn Trưởng Fatima 8
2 Martin Nguyễn Thế Hùng       Phó Nội ?  
3 Gioan B. Mai Trọng Đức       Phó Ngoại La Vang 1
4 Gioan Vũ Ngọc Thanh   3985 277   Thư Ký Văn Côi 8
BPV. CA ĐOÀN THIẾU NHI
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ Họ TSĐ
  Giuse Nguyễn Hoàng Tùng 1970     Đoàn Trưởng Fatima 8
Trang Chủ Ca Đoàn Danh Sách ban phụng vụ Ca Đoàn đương nhiệm