bad res
Ươm mầm đức tin.

Ươm mầm đức tin.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO

Bài 57: ƯƠM MẦM ĐỨC TIN

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ

Hỏi: Làm cách ...

Thánh lễ và Thánh nhạc: Phần thường lễ & phần riêng của Thánh lễ.

Thánh lễ và Thánh nhạc: Phần thường lễ & phần riêng của Thánh lễ.

THÁNH LỄ VÀ THÁNH NHẠC:
PHẦN THƯỜNG LỄ & PHẦN RIÊNG CỦA THÁNH LỄ

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS

Mục lụ...

Khi thanh thiếu niên thắc mắc về đức tin.

Khi thanh thiếu niên thắc mắc về đức tin.

KHI THANH THIẾU NIÊN THẮC MẮC VỀ ĐỨC TIN

Theresa Civantos Barber

WHĐ (14.6.2022) - Là bậc cha mẹ, đã có ...

[Nhân đức trong gia đình] Sống tử tế.

[Nhân đức trong gia đình] Sống tử tế.

 

“Hãy sống tử tế và chân thành, không chỉ ở bề ngoài. Hãy để mỗi chúng ta – những người con yêu...

Tin Mới Nhất

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ – BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC THỜI KỲ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Từ 10.9.1954 Trại Tạm cư Thánh Tâm rồi Trại Định Cư Thánh Tâm. Danh xưng về Đạo, là Xứ Thánh Tâm. Xứ Thánh Tâm thuộc quyền cai quản của ĐGM địa phận Sài Gòn.

               Tuy vậy, lúc đầu Giáo xứ chưa chịu sự chỉ đạo nào của địa phận về việc tổ chức nhân sự.

I./ -         Cha xứ Giacôbê Đào Hữu Thọ.

               Để có người cộng tác với mình trong việc trông coi Giáo xứ, Cha xứ tiên khởi Giacôbê Đào Hữu Thọ CSSR đã phải tùy theo nhận định của mình chọn người cộng tác trong cả hai phần ‘ Đạo, Đời’. Có thể nói đó là " Ban Hành Giáo " đầu tiên :

               - Ông Lê Văn Thuật................... Trại trưởng.

               - Ông Ngô Văn Thu................... Thư ký.

               Được một thời gian ông Ngô Văn Thu xin nghỉ và Ngài đã giao chức vụ Thư ký cho Ông Mai Trung Lương.

               Số giáo dân qui tụ về Giáo xứ theo từng đợt và được chia thành từng nhóm gọi là kíp.

               - Kíp I gồm những người đến đầu tiên do ông Đặng Văn Ngư điều hành.

               - Kíp II (đa phần gồm giáo họ Lộ Đức ngày nay) do ông Giacôbê Ngô Đình Phê điều hành.

               - Kíp III.

               - Kíp IV ( vẫn gọi là kíp linh tinh ) gồm những người đến sau cùng.

               Hai kíp III và IV do thầy Henry lãnh đạo.

               Khi đã tạm ổn định cơ sở vật chất, Cha Thọ đã dựa vào số kíp để chia xứ Thánh Tâm thành 4 xóm và cắt cử 1 ông trùm ( trưởng xóm ) điều hành.

               ( Từ đây tên " kíp " không còn dùng nữa ).

               + Xóm La Vang : ...................... Ông Tạ Đức Nhàn.

               + Xóm Fatima : ......................... Ông Giuse Nguyễn Văn Hiến.

               + Xóm Lộ Đức : ........................ Ông Giuse Nguyễn Văn Tích.

               + Xóm Văn Côi : ....................... Ông Giuse Đỗ Viết Dung.

II./-        Cha Xứ Hiêrônimô Phạm Quang Tự O.P:

               Ngài đã đổi 4 xóm thành 4 khu, vẫn giữ các tước hiệu Đức Mẹ như trước.

-          Khu La Vang :

                                                          Ông Đặng Hảo.

                                                                               Kế tiếp là ông Vicente Nguyễn Văn Thiết.

-          Khu Fatima:

                                                          Ông Phêrô Lê Văn Khều.

                                                                   Ông Raphael Ngô Đình Hòa ( 1956 ).

                                                                  Ông Phêrô Nguyễn Văn Bắc ( 1958 ).

                                                                   Ông Giuse Ngô Đình Thắng ( 1960 ).

                                                                   Ông Giuse Nguyễn Văn Đại ( 1964 ).

-          Khu Lộ Đức :

                                               Ông Giuse Nguyễn Văn Thúc ( 1955 - 1956 ).

                                                                   Ông Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn ( 1956 - 1957 ).

                                                                   Ông Fx Nguyễn Văn Bột ( 1957 - 1958 ).

                                                                   Ông Antôn Phạm Văn Đô ( 1958 - 1960 ).

                                                                   Ông Giuse Trương Khoan ( 1960 - ? ).

               - Khu Văn Côi :

                                                                   Ông Giuse Đỗ Viết Dung.

                                                                   Ông Vũ Văn Phát.

                                                                   Ông Giuse Đặng Văn Khoa.

                                                                   Ông Nguyễn Văn Giao.

                                                                  Ông Nguyễn Đình Thứ.

               Cùng với Ngài điều hành Giáo xứ cả về mặt đời cũng như Giáo xứ, Ngài giao cho ban ấp và đặc biệt anh em trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

III./-       Cha Xứ Giuse Nguyễn Văn Thông :

               Cơ Cấu tổ chức nhân sự của Giáo xứ, Ngài vẫn giữ nguyên.

IV./-       Cha Xứ Đaminh Hoàng Bình Thuận :

               Giai đoạn này Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Giám Mục GP Xuân Lộc cho soạn thảo bản quy chế hội đồng Giáo xứ. Căn cứ vào quy chế hội đồng Giáo xứ của GP, Ngài đã tổ chức bầu chọn hội đồng Giáo xứ khoá I vào trung tuần tháng 6 năm 1969, nhiệm kỳ 3 năm gồm các ông :

               - Augustinô Mai Trung Lương............. Chủ Tịch.

               - Giuse Đặng Văn Khoa....................... Phó Chủ Tịch ( 09-07-98 ).

               - Đaminh Nguyễn Văn Khang............. Thư Ký ( 04-12-98 ).

               - Đaminh Đỗ Năng Khởi...................... Thủ quỹ ( 24-06-75 ).

               Điều hành các khu có các ủy viên, gồm các ông :

               - Đaminh Nguyễn Văn Cao.................. Khu Lộ Đức ( 31-08-90 ).

               - Vicente Nguyễn Cẩm......................... Khu La Vang ( 21-01-96 ).

               - Đaminh Nguyễn Văn Sắc.................. Khu Fatima ( qua đời tại Hoa Kỳ ).

               - Đaminh Trần Công Khanh................. Khu Văn Côi ( 31-05-76 ).

               Khoá I mãn nhiệm, Ngài cho tổ chức HĐGX khoá II ngày 06-02-1972 (nhiệm kỳ 1972-1975).

Khoá II HĐGX gồm các ông :

               1. Thường vụ BHG :

                                 - Đaminh Đỗ Bá Lộc     Chủ Tịch.

                                 - Fx Nguyễn Kỳ...... Phó Chủ Tịch.

                                 - Phaolô Mai Hữu Ứng  Thư Ký.

                                 - Đaminh Nguyễn Quỳ  Thủ Quỹ.

                                 Ông Nguyễn Kỳ ( phó chủ tịch ) vì lý do sức khoẻ xin nghỉ vào ngày 09 - 04 - 1974.

               2. Ủy viên điều hành các khu gồm các ông :

                                 - Đaminh Trần Văn Diễm .................. Trùm Chánh khu Lộ Đức ( 27 - 08 98 ).

                                 - Giuse Trương Văn Tiên................... Trùm Chánh khu La Vang.

                                 - Đaminh nguyễn Văn Sắc................. Trùm Chánh khu Fatima.

                                 - Đaminh Nguyễn Năng Khởi............ Trùm Chánh khu Văn Côi.

V./-        Cha Xứ Vicente Mai Cao Hiển :

               Thời gian chăm sóc Giáo xứ của Ngài quá ngắn nên Thường vụ BHG không có gì thay đổi.

VI./-       Cha Xứ Giuse Maria Bùi Hiền Triết :

               Khoá II HĐGX đã mãn nhiệm.

               Khoá III HĐGX được Ngài tổ chức bầu cử vào ngày 05 - 01 - 1975, nhiệm kỳ 1975 - 1986.

               Thường vụ BHG gồm các ông :

                                 - Giuse Nguyễn Văn Thanh................. Chủ tịch.

                                 - Antôn Trần Công Tuấn. Phó chủ tịch.

                                 - Đaminh Trần Đình Tư... Thư ký.

                                 - Giuse Trần Văn Kiền.... Thủ quỹ.

               Các Khu Đạo :

               - Khu Lộ Đức :

                                 - Ông Đaminh Trần Văn Diễm................. trùm chánh.

                                 - Ông Giuse Trần Văn Kinh.................... trùm phó. (09.11.1986)

               - Khu La Vang :

                                 - Ông Phaolô Mai Hữu Ứng..................... trùm chánh.

                                 - Ông Vincentê Nguyễn Cẩm................... trùm phó.

               - Khu Fatima :

                                 - Ông Giuse Vũ Ngọc Thành................... trùm chánh.

                                 - Ông Phêrô Nguyễn Văn Mừng.............. trùm phó. (16.12.1996)

               - Khu Văn Côi :

                                 - Ông Giuse Đỗ Viết Dung....................... trùm chánh. (                   )

                                 - Ông Đaminh Bùi Văn Vân..................... trùm phó. (4.2.1984)

               Vào ngày 16.1.1976 Cha Giuse đã chia Khu Văn Côi thành 2 Khu : Khu Văn Côi và Khu Mông Triệu. Cơ cấu nhân sự gồm các Ông :

               - Khu Văn Côi :

                                 - Ông Giuse Đỗ Viết Dung....................... trùm chánh. (               )

                                 - Ông Antôn Nguyễn Văn Nhạn.............. trùm phó. (17.5.1998)

               - Khu Mông Triệu :

                                 - Ông Đaminh Bùi Văn Vân..................... trùm chánh. (04.12.1984)

                                 - Ông Tôma Nguyễn Trung Việt............. trùm phó. (29.12.2002)

               Trong nhiệm kỳ này BHG có một số thay đổi :

- 10.10.1975 : Ông Antôn Trần Công Tuấn xin nghỉ chức vụ phó chủ tịch BHG vì lý         do di chuyển chỗ ở.

                                                - 11.7.1976 : Ông Nguyễn Văn Thanh xin nghỉ chức vụ chủ tịch BHG vì lý do riêng.

- Ông Đaminh Trần Đình Tư (thư ký đương nhiệm) được cha Giuse đề bạt làm chủ tịch. Ông đã qua đời ngày 1.7.1978 vì tai nạn giao thông.

               Khi Ông Trần Đình Tư qua đời, cha Giuse đề bạt Ông Giuse Trần Văn Kiền (thủ quỹ đương nhiệm) làm chủ tịch cho đến khi mãn nhiệm.

VII./ -    Cha xứ Giuse Hoàng Mạnh Hiền

               Ngài đã chấn chỉnh cơ cấu tổ chức về nhân sự và cho tiến hành tổ chức bầu cử Khóa III BHG nhiệm kỳ 1986 - 1990 vào ngày 29.6.1986. Kết quả gồm các Ông :

               1/ - Thường Vụ BHG :

                                 - Giuse Trương Văn Nhiễm...................... Trưởng ban.

                                 - Giacôbê Ngô Đình Phê. Phó ban.

                                 - Đaminh Lê Văn Hoan... Thư ký.

                                 - Matthêu Vương Đình Mẫn..................... UV Phụng Vụ.

                                 - Phêrô Bùi Sỹ Đề..................................... UV Trật tự.

               2/ - Các Khu :

               - Khu Lộ Đức :

                                 - Ông Giuse Nguyễn Văn Viễn............... trùm chánh.

                                 - Ông Antôn Phạm Văn Đô...................... trùm phó.

               - Khu La Vang :

                                 - Ông Vincentê Nguyễn Thiết.................. trùm chánh. (17.5.2003)

                                 - Ông Gioakim Vũ Sáng.......................... trùm phó.

               - Khu Fatima :

                                 - Ông Vincentê Nguyễn Ngoạn............... trùm chánh.

                                 - Ông Phêrô Phan Văn Tâm................... trùm phó.

               - Khu Văn Côi :

                                 - Ông Matthêu Vũ Đình Nhuận................ trùm chánh.

                                 - Ông Đaminh Nguyễn Thịnh................... trùm phó.

               - Khu Mông Triệu :

                                 - Ông Đaminh Vũ Chanh......................... trùm chánh.

                                 - Ông Đaminh Đinh Văn Toại.................. trùm phó.

VIII./ - Cha Angelo Nguyễn Văn Thụy

Được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật bổ nhiệm quyền Chánh xứ . Do Đức Cha không đồng ý cho tổ chức bầu cử BHG nên cha Angelô hợp thức hóa nhân sự điều hành Khu Mông Triệu và Khu Văn Côi như sau :

               Khu Văn Côi : hai Ông trùm xin nghỉ vì lý do xuất cảnh, Cha Angelô chấp thuận và từ ngày 1.6.1991 đề cử hai Ông :

                                 - Ông Đaminh Đỗ Tôn Kiểm.................... trùm chánh.

                                 - Ông Đaminh Cao Văn Chung................ trùm phó.

               Khu Mông Triệu : Hai Ông trùm xin nghỉ (Ông trùm chánh vì lý do sức khỏe, Ông trùm phó vì lý do xuất cảnh) Cha Angelô chấp thuận và từ ngày 7.4.1991 đề cử hai Ông :

                                 - Ông Louis Phan Tiền.............................. trùm chánh.

                                 - Ông Vincentê Lê Văn Trung.................. trùm phó.

IX./ - Cha xứ F.X Nguyễn Đức Đạt :

               Khi ĐGMPhaolô Maria Nguyễn Minh Nhật có bản hướng dẫn sinh hoạt BHG, Ngài cho phát động bầu cử BHG các xứ trong toàn giáo phận. Cha FX đã cho bầu cử BHG Khoá V nhiệm kỳ 1993 - 1997 ngày 6.6.1993. Kết quả như sau :

               1./ - Thường Vụ :

                                 - Ông Giacôbê Ngô Đình Phê.................. Trưởng ban.

                                 - Ông Giuse Nguyễn Hải Sơn.................. Phó nội vụ.

                                 - Ông Giuse Trương Văn Nhiễm.............. Phó ngoại vụ.

                                 - Ông Đaminh Lê Văn Hoan.................... Thư ký.

               Cộng tác với Thường vụ có các Ủy viên :

                                 - Ông Phêrô Phan Văn Tâm..................... Ủy viên quản lý tài sản.

                                 - Ông Matthêô Vũ Hoàng Anh................. Ủy viên phụng vụ.

                                 - Ông Tôma Vũ Trọng Tế….................... Ủy viên truyền giáo bác ái xã hội.

                                 - Ông Giuse Trần Quốc Trường............... Ủy viên giáo lý.

               2./ - BĐH các giáo họ :

               - GH La Vang:

                                 - Ông Đaminh Đỗ Bá Nguyên.................. Trưởng ban

                                 - Ông Gioakim Vũ Sáng........................... Phó nội vụ.

                                 - Ông Đaminh Đỗ Bá Tuấn...................... Phó ngoại vụ.

                                 - Ông Giuse Trần Văn Hòa..................... Thư ký.

               - GH Fatima :

                                 - Ông Matthêô Vương Đình Mẫn............ Trưởng ban.

                                 - Ông Giuse Nguyễn Văn Đẩu................ Phó nội vụ.

                                 - Ông Anphongsô Nguyễn Đình Hân....... Phó ngoại vụ.

                                 - Ông Antôn Trần Công Khải.................. Thư Ký.

               - GH Lộ Đức :

                                 - Ông Fx Nguyễn Văn Hải...................... Trưởng ban.

                                 - Ông Gioan B. Vũ Ngọc Long................ Phó nội vụ.

                                 - Ông Giuse Trịnh Quang Bằng.............. Phó ngoại vụ.

                                 - Ông Đaminh Trương Công Tím............ Thư ký.

               - Gh Văn Côi :

                                 - Ông Đaminh Đỗ Tôn Kiểm................... Trưởng ban.

                                 - Ông Giuse Trần Văn Lợi....................... Phó nội vụ.

                                 - Ông Đaminh Cao Văn Chung.............. Phó ngoại vụ.

                                 - Ông Giuse Trương Văn Trịnh............... Thư Ký.

               - GH Mông Triệu :

                                 - Ông Phaolô Trần Văn Hợi.................... Trưởng ban.

                                 - Ông Bênađô Nguyễn Mạnh Hùng........ Phó nội vụ.

                                 - Ông Giuse Phan Đức Khanh................ Phó ngoại vụ.

                                 - Ông Giuse Nguyễn Công Minh............ Thư Ký.

               Hết nhiệm kỳ, Cha Fx lại cho tổ chức bầu cử BHG khóa VI ngày 25 - 05 - 1997, nhiệm kỳ 1997 - 2001. Kết quả như sau :

               1. Thường vụ :

               Toàn bộ TVBHG tái trúng cử vào BHG khóa VI nhưng gần ngày mãn nhiệm, Chúa đã gọi ông Giuse Nguyễn Hải Sơn ( Phó nội BHG ) về với Chúa ngày 03 - 06 - 2001: Lý do bệnh.

               Về phía ủy viên, thay đổi như sau :

                                 - Ông Giuse Trần Quốc Trường vì lý do kinh tế không thể tiếp tục nhiệm vụ, Cha Fx cho bỏ luôn chức vụ Ủy viên Giáo Lý và giao nhiệm vụ giáo lý thiếu nhi cho anh chị em Giáo lý Viên.

                                 - Cha Fx cho bầu chọn thêm 1 Ủy viên là Ủy viên Văn Hóa và Ông Giacôbê Ngô Đình Chỉnh được giao nhiệm vụ này.

               2. Các GH :

               - Gh La Vang :

                                 - Ông Fx Nguyễn Văn Cơ........................ Trưởng ban.

                                 - Ông Giuse Trịnh Văn Cận..................... Phó nội.

                                 - Ông Đaminh Đỗ Bá Tuấn ..................... Phó ngoại.

                                 - Ông Gioan B. Đỗ Bá Kỳ........................ Thư ký.

               - 4 Gh còn lại gồm : Gh Fatima, Gh Lộ Đức, Gh văn Côi, Gh Mông Triệu : toàn bộ BĐH tái đắc cử nhiệm kỳ VI

                                 Mãn nhiệm, Cha Fx cho tổ chức bầu cử BHG khóa VII vào ngày 27 - 05 - 2001. Nhiệm kỳ 2001 - 2005 kết quả như sau :

              

1. Thường vụ :

                                 - Ông Đaminh Lê Văn Hoan ................. Trưởng ban.

                                 - Ông Giuse Hoàng Văn Lục................... Phó nội.

                                 - Ông Matthêu Vũ Hoàng Anh................ Phó ngoại.

                                 - Ông Giuse Nguyễn Công Minh............ Thư ký.

              

Cộng tác với thường vụ có các ủy viên như sau :

                                

                                  - Ông Phêrô Phan Văn Tâm................... UV Tài Sản.

                                 - Ông Đaminh Trương Công Thuyết ...... UV Phụng Vụ.

- Ông Giuse Trịnh Văn Cận.................... UV Giáo Lý và Truyền Giáo.

- Ông Phêrô Nguyễn Phê……………….UV Bác Ai Xã Hội.

- Ông Giacôbê Ngô Đình Chỉnh.............. UV Văn Hóa.

              

2. BĐH các GH:

GH La Vang:                    - Ông Đaminh Đỗ Bá Tuấn ..................... Trưởng ban.

                                          - Ông Giuse Đỗ Hữu Thắng.................... Phó nội vụ.

                                          - Ông Phêrô Bùi Quốc Đức..................... Phó ngoại vụ.

                                          - Ông Đaminh Phạm Quang Long........... Thư ký.

GH Fatima:                       - Ông Đaminh Cao Văn Chí.................... Trưởng ban.     

                                          - Ông Anphongsô Nguyễn Đình Hân...... Phó nội vụ.

                                          - Ông Phêrô Phan Gia Chuyền................ Phó ngoại vụ.

                                          - Ông Gioan B. Nguyễn Mạnh Tường.... Thư ký.

GH Lộ Đức                       - Ông Giuse Trịnh Quang Bằng.............. Trưởng ban.

                                          - Ông Giuse Phạm Đình Chương............ Phó nội vụ.

                                          - Ông Antôn Phạm Văn Phủ.................... Phó ngoại vụ.

                                          - Ông Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng.......... Thư ký.

GH Văn Côi                     - Ông Giuse Trần Văn Lợi....................... Trưởng ban.

                                          - Ông Simon Nguyễn Văn Hoàng........... Phó nội vụ.

                                          - Ông Đaminh Cao Văn Chung................ Phó ngoại vụ.

                                          - Ông Phêrô Nguyễn Văn Ngữ................ Thư ký.

GH Mông Triệu                - Ông Bênađô Nguyễn Mạnh Hùng......... Trưởng ban.

                                          - Ông Giuse Phạm Văn Nam.................... Phó nội vụ.

                                          - Ông Giuse Phan Đức Khanh................. Phó ngoại vụ.   

                                          - Ông Vincentê Nguyễn Trọng Tạo......... Thư ký.

Một nửa thế kỷ đã qua đi, ngay từ những ngày đầu gian khổ của thời kỳ khai hoang lập ấp cho đến bây giờ, tương đối đã nề nếp ổn định, lúc nào, thời nào cũng có những người từ trong cộng đoàn được chọn ra để cùng với Cha xứ phục vụ cộng đoàn. Dù mang danh xưng gì thì mỗi người vẫn là một phần tử của cộng đoàn, căn bản vẫn là một con người. Ai đó trong họ chẳng đã từng có những lúc " ân hận " vì đã " vâng theo " tham gia BHG, nhưng tất cả rồi cũng qua đi, tất cả đều đã tìm thấy được sự an ủi, nâng đỡ trong Thánh Tâm Chúa và Mẹ Maria Mân Côi Hằng Cứu Giúp.

              Ước mong sao qua những dòng tổng kết giới thiệu về những người đã từng được chọn để cộng tác với Cha xứ điều hành công việc của cộng đoàn sẽ được đón nhận với tâm tình :

               - Cảm tạ hồng ân Thánh Tâm Chúa và Mẹ Maria Mân Côi Hằng Cứu Giúp.

               - Thông cảm, tha thứ cho nhau và trân trọng công sức của bao lớp người đã hy sinh cống hiến cho cộng đoàn.

               - Luôn luôn sẵn sàng và vui vẻ, cho từng người khi được các vị mục tử và cộng đoàn trao gánh nặng lên vai, vì như lời Chúa phán " Ách của ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."

 

Trang Chủ Ban Hành Giáo Điều Hành Giáo Xứ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ – BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC THỜI KỲ