Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Ý NGHĨA BỐN CÂY NẾN MÙA VỌNG

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dựa vào bốn đoạn Tin Mừng của bốn Chúa Nhật Mùa Vọng năm B, chúng ta có thể trao cho mỗi cây nến một ý nghĩa:

1. Chúa Nhật I Mùa Vọng: ngọn nến “tỉnh thức”

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13, 33).

advent

2. Chúa Nhật II Mùa Vọng: ngọn nến “dọn đường”

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3).

MuaVong

3. Chúa Nhật III Mùa Vọng: ngọn nến “ánh sáng”

“Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng…” (Ga 1,6-7).

nenmuavong

4. Chúa Nhật IV Mùa Vọng: ngọn nến “xin vâng”

“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38).

ynghianenmuavong

M.Mai Liên (sưu tầm từ Giáo Xứ KIm Long)

Trang Chủ Văn Hóa - Truyền Thông Ý NGHĨA BỐN CÂY NẾN MÙA VỌNG