Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Tin Giáo Hội Hoàn Cầu Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI trên eBook

SudiepTGTT

WHĐ (03.11.2013) – Trung tuần tháng 9 vừa qua, Hội đồng Toà thánh về Truyền thông Xã hội đã phát hành một eBook (sách điện tử) với nhan đề “Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: các Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội”.

eBook phát hành miễn phí, gồm 8 Sứ điệp của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Đây là ấn phẩm kỹ thuật số đầu tiên của Hội đồng, nhằm đo lường sự quan tâm của độc giả đối với các ấn phẩm tương tự trong tương lai.

Xem thêm: Tin Giáo Hội Hoàn Cầu Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI...