Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tin Tức - Thông Báo Trực tiếp thánh lễ cầu cho các linh hồn ngoài nghĩa trang vào lúc 17h15 ngày 02/11/2017