Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Danh sách ứng viên BĐH các Họ

VĂN THƯ PHÊ CHUẨN
 
BAN ĐIỀU HÀNH HỌ VĂN CÔI
Giáo xứ Thánh Tâm
Nhiệm kỳ 2013 – 2017
Tôi linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, chánh xứ Thánh Tâm.

Tôi chấp thuận danh sách BĐH Họ VĂN CÔI, nhiệm kỳ 2013 – 2017 với các chức vụ như sau:

Xem thêm: Danh sách ứng viên BĐH các Họ

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tin Tức - Thông Báo