Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Các Tín Hữu Qua Đời trong giáo xứ


Tìm ngày giỗ theo kiểu : nnnn-tt-nn Ví Dụ : 2010-12-31 là năm 2010, tháng 12, ngày 31


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-12

Maria

Cao Thị Tụng

1925

27/11/2005

80

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-13

Catarina

Nguyễn Thị Nhiễm

1917

29/11/2005

88

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-14

Têrêsa

Trần Thị Bát

1925

01/12/2005

80

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-15

Maria

Lê Thị Hồng

1928

12/12/2005

77

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-16

Maria

Nguyễn Thị Chạm

1937

14/12/2005

68

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-17

Maria

Nguyễn Ngọc Thủy

1990

03/02/2006

16

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-18

Têrêsa

Nguyễn Thị Hiền

1936

07/02/2006

70

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-19

Maria

Nguyễn Thị Thoan

1912

11/02/2006

94

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-20

Anna

Nguyễn Thị Thủy

1927

15/02/2006

79

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-21

Anna

Vũ Thị Thưởng

1916

15/02/2006

90

*

Page 10 of 245 Results 91 - 100 of 2445

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tìm Kiếm Ngày Giỗ