Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Các Tín Hữu Qua Đời trong giáo xứ


Tìm ngày giỗ theo kiểu : nnnn-tt-nn Ví Dụ : 2010-12-31 là năm 2010, tháng 12, ngày 31


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-30

Anna

Nguyễn Thị Hồng

1931

15/08/2004

73

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-31

Maria

Nguyễn Thị Ân

1921

20/09/2004

83

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-32

Maria

Nguyễn Thị Định

1936

11/10/2004

68

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-33

Maria

Vũ Thị Ngoan

1938

26/11/2004

66

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-34

Maria

Vũ Thị Tỉu

1923

30/11/2004

81

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-35

Maria

Nguyễn Thị Quảng

1918

07/12/2004

86

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-36

Têrêsa

Đặng Thùy Trinh

1994

25/12/2004

10

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-37

Gioana

Nguyễn Thị Thị

1910

17/02/2005

95

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-38

Anna

Đỗ Thị Nộ

1910

12/03/2005

95

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-39

Inê

Nguyễn Thị Phúc

1910

16/03/2005

95

*

Page 7 of 245 Results 61 - 70 of 2445

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tìm Kiếm Ngày Giỗ