Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Các Tín Hữu Qua Đời trong giáo xứ


Tìm ngày giỗ theo kiểu : nnnn-tt-nn Ví Dụ : 2010-12-31 là năm 2010, tháng 12, ngày 31


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-10

Maria

Nguyễn Thị Kính

1927

18/02/2003

76

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-11

Maria

Nguyễn Thị Hồng

1915

17/03/2003

88

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-12

Maria

Tạ Thị Hương

1912

14/05/2003

91

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-13

Maria

Trần Thị Sinh

1933

29/05/2003

70

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-14

Maria

Nguyễn Thị Côi

1954

06/06/2003

49

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-15

Anna

Ngô Thị Vấn

1909

01/06/2003

94

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-16

Maria

Trần Thị Miên

1928

20/06/2003

75

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-17

Maria

Nguyễn Thị Nhị

1930

15/07/2003

73

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-18

Anna

Ngô Thị Hội

1929

22/07/2003

74

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-19

Maria

Nguyễn Thị Hân

1925

31/07/2003

78

*

Page 5 of 245 Results 41 - 50 of 2445

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tìm Kiếm Ngày Giỗ