Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Các Tín Hữu Qua Đời trong giáo xứ


Tìm ngày giỗ theo kiểu : nnnn-tt-nn Ví Dụ : 2010-12-31 là năm 2010, tháng 12, ngày 31


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

K2-26

GIUSE

TRƯƠNG VĂN KÍNH

1956

10/11/2013

57

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

K2-27

MATTHÊU

NGUYỄN HỮU TƯỜNG

1992

13/11/2013

22

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

K2-28

PHANXICÔ

NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

1961

24/11/2013

52

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

K2-29

PHÊRÔ

NGUYỄN BÁ CANG

1974

26/11/2013

39

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

K2-30

MICAE

LƯƠNG ĐỨC NGHIÊM

1938

27/11/2013

75

*

Page 245 of 245 Results 2441 - 2445 of 2445

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tìm Kiếm Ngày Giỗ