Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Các Tín Hữu Qua Đời trong giáo xứ


Tìm ngày giỗ theo kiểu : nnnn-tt-nn Ví Dụ : 2010-12-31 là năm 2010, tháng 12, ngày 31


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-11

Maria

Nguyễn Thị Phúc

1920

13/01/1989

69

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-12

Maria

Trần Thị Mùi

1921

02/11/1989

68

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-13

Catarina

Nguyễn Thị Vượng

1949

01/03/1989

40

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-14

Maria

Nguyễn Thị Miều

1906

09/03/1989

83

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-15

Lý Tông

1906

02/11/1980

74

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-15

Maria

Nguyễn Thị Nhẫn

1903

02/11/1988

85

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-16

Maria

Tăng Thị Diện

1916

09/05/1989

73

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-17

Maria

Đỗ Thị Nhung

1915

20/08/1998

83

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-18

Maria

Nguyễn Thị Hoa

1917

20/08/1989

72

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-19

Catarina

Phạm Thị Huệ

1896

25/08/1989

93

*

Page 2 of 245 Results 11 - 20 of 2445

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tìm Kiếm Ngày Giỗ