Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Cháu GIUSE PHẠM TRẦN QUỐC BẢO

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Fatima & Gia đình

KÍNH BÁO

19-2018 Phạm Trần Quốc Bảo

Cháu  GIUSE  PHẠM TRẦN QUỐC BẢO

Sinh năm : 2010

Tại : BIÊN HÒA

Ngụ tại : TSĐ 16. Họ Fatima.

Qua đời lúc : 10giờ00 ngày 02-06-2018.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG DƯƠNG 8  tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 05-06-2018.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn GIUSE

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời CÁO PHÓ Cháu GIUSE PHẠM TRẦN QUỐC BẢO