pop slots las vegas Ampara

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Ông GIUSE TRƯƠNG NGỌC HOÀN

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Fatima & Gia đình

KÍNH BÁO

22-2021 Trương Ngọc Hoàn

Ông  GIUSE  TRƯƠNG NGỌC HOÀN

Sinh năm : 1963

Tại : THÁNH TÂM – HỐ NAI

Ngụ tại : TSĐ 09. Họ Fatima.

Qua đời lúc : 12giờ55 ngày 19-05-2021.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG DƯƠNG 58  tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 21-05-2021.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn GIUSE

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời CÁO PHÓ Ông GIUSE TRƯƠNG NGỌC HOÀN