Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Ông ĐAMINH BÙI VĂN HÂN

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Lộ Đức & Gia đình

KÍNH BÁO

10-2019 Bùi Văn Hân

Sinh năm : 1962

Tại : HẢI HƯNG

Ngụ tại : TSĐ 02. Họ Lộ Đức.

Qua đời lúc : 05giờ05 ngày 11-02-2019.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG DƯƠNG 57  tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 13-02-2019.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn ĐAMINH

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời