Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Bà ANNA QUÁCH THỊ THU THỦY

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ La Vang & Gia đình

KÍNH BÁO

Quách Thị Thu Thủy

ANNA  QUÁCH THỊ THU THỦY

Sinh năm : 1968

Tại : KẺ SẶT – HỐ NAI

Ngụ tại : TSĐ 08. Họ La Vang.

Qua đời lúc : 9giờ00 ngày 07/02/2014.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG DƯƠNG 46 tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 10/02/2014.

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời