Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Bà MARIA ĐỖ THỊ TÁM

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Mông Triệu & Gia đình

KÍNH BÁO

Đỗ Thị Tám

MARIA ĐỖ THỊ TÁM

Sinh năm : 1959

Tại : HIỆP THÀNH

Ngụ tại : TSĐ 03. Họ Mông Triệu.

Qua đời lúc : 23giờ 00 ngày 21/04/2014.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG DƯƠNG 55 tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 23/04/2014.

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời