Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Cụ MAĐALÊNA NGUYỄN THỊ KHƯƠNG NINH

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Văn Côi & Gia đình

KÍNH BÁO

Cụ  MAĐALÊNA  NGUYỄN THỊ KHƯƠNG NINH

Sinh năm : 1927

Tại : KIM CHÂU – QUY NHƠN

Ngụ tại : TSĐ 06. Họ Văn Côi.

Qua đời lúc : 04giờ00 ngày 13-12-2017.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG THỌ 90  tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 16-12-2017.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn MAĐALÊNA

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời