Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIỀN

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Mông Triệu & Gia đình

KÍNH BÁO

60-2019 Nguyễn Văn Hiền

Ông  PHÊRÔ  NGUYỄN VĂN HIỀN

Sinh năm : 1956

Tại : BAN MÊ THUẬT

Ngụ tại : TSĐ 01A. Họ Mông Triệu.

Qua đời lúc : 07giờ30 ngày 19-11-2019.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG THỌ 63  tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 21-11-2019.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn PHÊRÔ

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời