Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Rao Hôn Phối : 29/11/2015

(176) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh               :Martinô Vũ Thanh Sơn

Con Ông        : Giuse Vũ Văn Hưng

Và Bà            : Maria Trần Thị Quế

Ngụ Tại        : Gx. Long Bình-  Gp.Xuân Lộc

Trước ở        :                                  - Gp.

XIN KẾT HÔN VỚI

Chò                : Maria Nguyễn Thị Lan Phương

Con Ông        : Phêrô Nguyễn Văn Tờ  (Rip)

Và Bà            : Maria Trần Thị Mai

Ngụ Tại         : TSĐ13A/ Họ Fatima         - Gp.

Trước ở         :                                  - Gp.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(177) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh               :Vincentê Trần Văn Bình

Con Ông        : Đaminh Trần Văn Cẩn

Và Bà            : Maria Phan Thị Huệ

Ngụ Tại        : TSĐ10/Họ Mông Triệu-  Gp.

Trước ở        :                                  - Gp.

XIN KẾT HÔN VỚI

Chò                : Maria Nguyễn Thị Hoài

Con Ông        : Phêrô Nguyễn Văn Bình

Và Bà            : Maria Nguyễn Thị Hương

Ngụ Tại         : Gx. Mỹ Đình           - Gp. Thái Bình

Trước ở         :                                  - Gp.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (178) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh               :Giuse Trần Đăng Quang (TT)

Con Ông        : Trần Quốc Tuấn

Và Bà            : Nguyễn Thúy Liễu

Ngụ Tại        : 191/63/16 Lạc Long Quân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội-  Gp.

Trước ở        :                                  - Gp.

XIN KẾT HÔN VỚI

Chò                : Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích

Con Ông        : Gioan Baotixita Nguyễn Quý Hải

Và Bà            : Têrêsa Nguyễn Thị Kim Loan

Ngụ Tại         : TSĐ1/ Họ Văn Côi- Gp.

Trước ở         :                                  - Gp.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (179) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh               :Đaminh Nguyễn Thế Trí

Con Ông        : Đaminh Nguyễn Thế Phương

Và Bà            : Maria Đặng Thị Hòa

Ngụ Tại        : TSĐ10/ Họ Fatima-  Gp.

Trước ở        :                                  - Gp.

XIN KẾT HÔN VỚI

Chò                : Maria Phạm Thị Hồng Phúc

Con Ông        : Giuse Phạm Bá Hòa

Và Bà            : Maria Vũ Thị Gấm

Ngụ Tại         : Gx. Láng Cát- Gp. Bà Rịa

Trước ở         :                                  - Gp.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(180) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh               :Giuse Nguyễn Hoàng Nguyên

Con Ông        : Đaminh Nguyễn Văn Minh

Và Bà            : Maria Vũ Thị Phơ

Ngụ Tại        : TSĐ6/ Họ La Vang-  Gp.

Trước ở        :                                  - Gp.

XIN KẾT HÔN VỚI

Chò                : Maria Nguyễn Thị Hằng Kim Phụng

Con Ông        : Giuse Nguyễn Xuân Thu

Và Bà            : Maria Cao Thị Thắm

Ngụ Tại         : Gx. Bùi Chu            - Gp. Xuân Lộc

Trước ở         :                                  - Gp.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(181) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh               :Vincentê Phaolô Nguyễn Ngọc Thắng

Con Ông        : Gioan Nguyễn Văn Sao

Và Bà            : Têrêsa Vũ Thị Đức

Ngụ Tại        : TSĐ2/ Họ Lộ Đức-  Gp.

Trước ở        :                                  - Gp.

XIN KẾT HÔN VỚI

Chò                : Maria Phạm Thúy Nhi

Con Ông        : Giuse Phạm Đức Hòa

Và Bà            : Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Ngụ Tại         : Gx. Thái Hòa           - Gp. Xuân Lộc

Trước ở         :                                  - Gp.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các bài khác...