Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D3-14

Antôn

Phạm Đình Nguyện

1960

25/03/2002

42

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D5-21

Giuse

Nguyễn Văn Ít

1950

25/03/2005

55

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E13-13

Maria

Nguyễn Thị Đoan

1919

25/03/1970

51

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G6-16

Maria

Đỗ Thị Nhài

1889

25/03/1972

83

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G7-04

Brigita

Đỗ Thị Vinh

1928

25/03/1986

58

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-56

Giuse

Nguyễn Ngọc Hoàn

1919

25/03/1980

61

*

Results 1 - 6 of 6

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày