Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C2-37

Maria

Nguyễn Thị Thuận

1927

18/12/2009

82

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D4-06

Đaminh

Bùi Văn Điệp

1967

18/12/2003

36

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F15-07

Maria

Vũ Nguyễn Như Đan

2008

18/12/2008

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-112

Tôma

Vũ Quang Vinh

1925

18/12/1990

65

*

Results 1 - 4 of 4

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày