Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-43

Catarina

Trần Thị Nhớn

1919

15/12/2006

87

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B3-22

Giuse

Vũ Đắc

1909

15/12/1992

83

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E5-07

Maria

Nguyễn Thị Thúy Liên

1977

15/12/1977

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F14-09

Maria

Đỗ Phương Hoài Ân

2008

15/12/2008

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F9-02

Đaminh

Đinh Văn Kiệm

1894

15/12/1957

63

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F9-05

Antôn

Phạm Văn Lai

1908

15/12/1981

73

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F9-29

Phêrô

Nguyễn Văn Phẩm

1888

15/12/1958

70

*

Results 1 - 7 of 7

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày