http://ewgroup.com.ph/23496-heartworm-treatment-for-dogs-ivermectin-52092/

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D1-46

Martin

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

1983

23/06/1999

16

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D1-47

Gioan

Nguyễn Vũ Hoàng Long

1983

23/06/1999

16

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D1-48

Giuse

Mai Xuân Long

1983

23/06/1999

16

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-20

Vincentê

Nguyễn Thập

1928

23/06/2000

72

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D4-36

Augustinô

Mai Trung Lương

1916

23/06/2006

90

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-50

Tôma

Hoàng Văn Đĩnh

1891

23/06/1967

76

*

Results 1 - 6 of 6

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày