Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A2-29

Têrêsa

Đào Thị Nhi

1947

03/07/1991

44

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A7-14

Giuse

Nguyễn Văn Ất

1934

03/07/1964

30

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-26

Phêrô

Nguyễn Quang Khải

1967

03/07/2011

44

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-21

Antôn

Nguyễn Văn Chỗ

1927

03/07/2000

73

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F8-02

Giuse

Nguyễn Đình Tá

1885

03/07/1982

97

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-06

Giuse

Trịnh Tý

1895

03/07/1964

69

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-66

Giuse

Đỗ Duyệt Hân

1920

03/07/1970

50

*

Results 1 - 7 of 7

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày