Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A8-27

Giuse

Lê Văn Thái

1928

20/10/1984

56

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B1-02

Tôma

Nguyễn Văn Quy

1948

20/10/1974

26

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E13-26

Lucia

Nguyễn Thị Lệ Loan

1962

20/10/1962

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F4-17

Giuse

Bùi Phạm Quốc Kiệt

1997

20/10/1977

-20

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F8-06

Vincentê

Nguyễn Văn Tám

1913

20/10/1981

68

*

Results 1 - 5 of 5

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày