Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-18

Anna

Ngô Thị Hội

1929

22/07/2003

74

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-31

Maria

Vũ Thị Nguyệt

1936

22/07/2006

70

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A9-27

Maria

Phan Thị Luận

1904

22/07/2001

97

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B6-16

Gioan B.

Đoàn Văn Lạng

1918

22/07/1988

70

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-01

Maria

Nguyễn Thị Vóc

1925

22/07/2010

85

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C6-36

Vincentê

Nguyễn Chí Thành

1953

22/07/2012

59

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F8-20

Martinô

Nguyễn Ngọc Khánh Lộc

1991

22/07/1999

8

*

Results 1 - 7 of 7

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày