will metformin Chaville

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C2-18

Martinô

Nguyễn Trung Hiếu

1983

22/01/2009

26

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D5-19

Antôn

Đỗ Minh Kha

1933

22/01/2005

72

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E7-22

Maria

Vũ Thị Ng.Lan

1983

22/01/1983

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G2-09

Giuse

Nguyễn Văn Hòa

1954

22/01/1999

45

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

K122

PHÊRÔ

ĐÀO VĂN HÒA

1952

22/01/2013

62

*

Results 1 - 5 of 5

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày