Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A6-24

Maria

Mai Thị Huyền

1918

23/05/1996

78

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A7-10

Maria

Nguyễn Thị Hấn

1922

23/05/1997

75

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A8-14

Maria

Nguyễn Thị Quý

1930

23/05/1998

68

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B5-24

Phanxicô X.

Nguyễn Văn Đường

1915

23/05/1987

72

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C4-13

Anna

Nguyễn Thị Côi

1920

23/05/2010

90

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C6-28

Micae

Phạm Minh Tuấn

1985

23/05/2012

27

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-42

Giuse

Nguyễn Văn Đăng

1953

23/05/2009

56

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D4-35

Giuse

Vũ Đức Hải

1975

23/05/2006

31

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E1-10

Maria

Phạm Thị Ánh Sáng

1970

23/05/1905

-65

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F5-20

Fx.

Nguyễn Thành Hải

1970

23/05/1905

-65

*

Page 1 of 2 Results 1 - 10 of 13

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày