Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A7-11

Maria

Phạm Thị Yểu

1923

22/05/1997

74

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B3-14

Phêrô

Nguyễn Trung Thành

1958

22/05/1992

34

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B5-23

Giuse

Trịnh Văn Lễ

1944

22/05/1987

43

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-22

Magarita

Bùi Thị Vân Đài

1922

22/05/2011

89

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-23

Maria

Trần Thị Đạm

1925

22/05/2011

86

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E8-18

Maria

Trương Thị Kim Sa

1969

22/05/1905

-64

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F13-21

Giuse

Trương Hoa

1910

22/05/1955

45

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F5-25

Giuse

Nguyễn Quang Độ

1961

22/05/1905

-56

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F8-05

Vincentê

Nguyễn Xuân

1899

22/05/1981

82

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G4-02

Maria

Nguyễn Thị Thơm

1932

22/05/1985

53

*

Results 1 - 10 of 10

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày