Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A1-02

Maria

Vũ Thị Cầm

1941

20/03/1988

47

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B2-24

Maria

Nguyễn Thị Số

1893

20/03/1975

82

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B3-24

Giuse

Vũ Đức Trường

1970

20/03/1993

23

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D1-08

Maria

Vũ Thị Tươi

1915

20/03/1990

75

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-36

Giuse M.

Đỗ Bá Lũy

1932

20/03/2001

69

*

Results 1 - 5 of 5

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày