Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A5-30

Maria

Vũ Thị Tuất

1920

20/01/1995

75

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A5-31

Maria

Nguyễn Thị Biện

1920

20/01/1995

75

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A5-32

Lucia

Phạm Thị Liệu

1917

20/01/1995

78

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A5-34

Maria

Trương Thị Hào

1913

20/01/1995

82

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A6-01

Maria

Lê Thị Thành

1952

20/01/1995

43

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A6-02

Maria

Trương Thị Lưu

1926

20/01/1995

69

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A6-03

Maria

Trần Thị Vui

1942

20/01/1995

53

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A6-04

Têrêsa

Bùi Thị Ngưu

1934

20/01/1995

61

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B4-21

Phanxicô

Mai Xuân Vọng

1912

20/01/1984

72

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C6-07

Giuse

Nguyễn Trí Đức

1978

20/01/2012

34

*

Page 1 of 2 Results 1 - 10 of 13

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày