Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Tràng chuỗi Mân Côi 5 sự sáng - Thánh Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pope John Paul II

Nếu trước kia chỉ có 3 mùa Vui, Thương, Mừng, thì thiếu hẳn 1 thời kỳ Đức Chúa Jesu ra giảng đạo, và lập Bí Tích Thánh Thể. Như chúng ta đã biết Bí Tích Thánh Thể là 1 bí tích quan trọng nhất trong Hội Thánh công giáo. Cho nên ngày nay tràng chuỗi Mân Côi không còn là 150 kinh như trước đây, mà là 200 kinh kính mừng. 

 

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trang Chủ Chia Sẻ Suy niệm lời Chúa Tràng chuỗi Mân Côi 5 sự sáng - Thánh Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2