Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Năm A - Mùa Phục sinh - Chủ nhật IV : Chữ Tu

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Good Shepherd 

 

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Cầu cho ơn Thiên Triệu Linh Mục - Tu Sĩ

Đi TU đâu phi đi TÙ

Đi tu đ ging Giêsu mi điu

Thế nhưng có k vn liu

Tu lâu ri li hóa kiêu khác thường

Vn còn chiên lc xa đường

Ch gn chiên mp, vô cùng béo ngon

Chiên gy, chiên gh héo hon

Sao không tìm kiếm, không gn gũi chiên?

Đâu ri phc v nhit tâm (1)

Đâu ri khiêm h, ni nim ngày xưa?

Đi tu đ ging Giêsu

Thế mà sao li ging như nnh thn (2)

Ch chiên phi chết vì chiên

Đ chiên được sng an tâm, di dào (3)

Biết chnh lòng, biết thương yêu

Nếu như “k l”, chiên đâu nghe li (4)

Gương Kolbe tht tuyt vi (5)

Cassaigne Giám mc quên đi vì chiên (6)

Linh mc Bu Dip quên thân(7)

Ch chiên “chính hiu” vì chiên liumình

Cuc đi ln nht ch tình

Ai dám liu mình, tình ln nht thôi (8)

Chiên đau, chiên kh khp nơi

Xin đng “hút máu”, chiên chơi vơi bun!

Ch chiên đng hóa th chiên

K chăn thuê chng dám quên đi mình

Giêsu Mc T Nhân Lành

Mong chiên, mong ch đu thành thánh nhân

Thy ơi, tha th chúng con

T nay xin ha quyết tâm NÊN NGƯỜI


TRM THIÊN THU

(1) Mt 20:28 – Phc v ch không hưởng th.

(2) Dp tn phong 19 hng y hi tháng 2-2014, ĐGH Phanxicô đã nói: “Chư huynh là các tôi t ch không là nhng nnh thn” (servants, not courtiers).

(3) Ga 10:10.

(4) Ga 10:5.

(5) Thánh Lm Maximilian M. Kolbe (OFM, 1894–1941) chết thay người bn tù.

(6) Gm Jean Cassaigne (Pháp, 1895-1973) chết vi các bnh nhân phong Di Linh.

(7) Lm P.X. Trương Bu Dip (Vit Nam, 1897-1946) chết thay đoàn chiên.

(8) Ga 15:13.

 

Trang Chủ Chia Sẻ Suy niệm lời Chúa Năm A - Mùa Phục sinh - Chủ nhật IV : Chữ Tu