Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Ban Văn Hóa

BỔN MẠNG THÁNH TÔMA AQUINÔ

Lễ Kính : 28 / 1

Về nhận xứ từ năm 1991. Cha xứ Nguyễn Đức Đạt rất quan tâm đến việc học, đến trình độ văn hóa cũng như nếp sống văn hóa văn minh trong giáo xứ.

Trong phiên họp ngày Chủ nhật 31/8/1997 sau thánh lễ khai giảng năm học 1997 -1998

Tại nhà xứ. Thành phần tham dự gồm có:

Chủ tọa: Cha xứ

Điều hành: BHG – GX Thánh Tâm

Các giáo viên trong xứ.

Cha xứ nêu lên ước vọng của Ngài về vấn đề văn hóa - giáo dục trong xứ và kêu gọi các giáo vien đã và đang công tác tích cực cộng tác với Ngài và BHG trong việc duy trì và phát triển truyền thống hiếu học của xứ…… Cha công bố quyết định thành lập Ban Văn Hóa Giáo xứ Thánh Tâm, nhận Thánh Aquinô làm bổn mạng.

Cuộc bầu phiếu kín đề cử Ban điều hành của Ban Văn Hóa nhiệm kỳ 1997- 2002 như sau:

Thày Ngô Đình Chỉnh             Trưởng Ban

Thày Nguyễn Văn Khang         Phó ban

Thày Lê Thế Phát                     Thư Ký

Thày Đỗ Văn Hiển                   Thủ Quỹ

Đại diện các giáo viên tại Giáo Họ:

Giáo Họ Lộ Đức Cô Trương Thị Hảo

Giáo Họ Lavang Thày Mai Xuân Hải.

Giáo Ho Fatima Cô Đặng Thị Phương Lan

Giáo Họ Văn Côi Cô Đỗ Thị Bích Vân

Giáo Họ Mông Triệu Thày Đặng Văn Khích

Số Thày cô tham gia : 105

Các công việc đã thực hiện:

-                     Điều tra, thống kê trình độ văn hóa toàn xứ ( lớp tuổi từ 3 tuổi tới 30 tuổi - độc thân)

-                     Cập nhật hoá trình độ văn hóa. Số học sinh trong độ tuổi đến trường đang đi học hoặc không đi học….

-                     Cộng tác với các ban ngành đoàn thể trong xứ khi có yêu cầu.

-                     Vận động các thầy cô tham gia chương trình xây dựng nhà Giáo Lý.

Những công việc thường kỳ:

-                     Động viên - Thăm hỏi - các giáo viên trong tinh thần tương thân tương ái nhất là trong những dịp đặc biệt.

-                     Động viên học sinh và gia đình học sinh chăm lo việc học.

-                     Tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn Tổng kết năm học cũ, và khai giảng năm học mới Chủ nhật đầu năm trước khai giảng.

Trong thánh lễ có tuyên dương, khen thưởng các học sinh, sinh viên đạt thành tích, chào mừng các tân sinh viên và sinh viên tốt nghiệp. Mỗi năm bình quân tổng số học sinh, sinh viên được khen thưởng trên 500 và chi phí dành cho khen thưởng trên dưới 20 triệu đồng.

Ngoài ra trong năm học, theo sự giới thiệu của các Giáo họ, các Ban ngành, Đoàn thể ….. tuỳ theo khả năng thực tế, Ban văn hóa động viên giúp cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Điều hành Ban văn hoá nhiệm kỳ 2001 – 2005 như sau:

Thày Ngô Đình Chỉnh        Trưởng ban

Thày Nguyễn Văn Khang   Phó ban

Thầy Đỗ Văn Hiển              Phụ trách GH Lavang

Thầy Đặng Minh Khanh     Phụ trách GH Lộ Đức

Thầy Đặng Văn Khiết         Phụ trách GH Mông Triệu

Cô Đỗ Thị Bích Vân           Phụ trách GH Văn Côi

Cô Đặng Thị Phương Lan   Phụ trách GH Fatima

Các thày cô sinh hoạt theo địa bàn giáo họ, cơ cấu tổ chức dần dần ổn định, số thành viên hiện có 88 người ( 31 thày và 57 cô giáo)

-                     Hàng năm tổ chức lễ Mừng Kính Thánh Bổn Mạng

-                     Ngày Nhà Giáo VN 20/11 theo chỉ đạo của cha xứ và TV BHG , Ban Văn Hoá đã tổ chức lễ mừng hằng năm. Khách mời gồm tất cả các thày cô trong xứ, các giáo lý viên – hướng dẫn viên giáo lý dự tòng. Đương nhiên Cha xứ là khách mời số một….

-                     Trước Thánh lễ là phần nghi thức mừng ngày nhà Giáo – Tặng hoa các Thày cô.

-                     Cha xứ dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các người làm công tác giáo dục nói chung, cách riêng thuộc địa bàn giáo xứ.

-                     Sau thánh lễ: họp mặt liên hoan…… không khí rất cảm động vui tươi….

VỀ QUỸ:

     Quỹ gồm hai phần riêng biệt:

-                     Quỹ giáo viên ( dành cho sinh hoạt giáo viên)

-                     Quỹ học sinh( dành chi cho học sinh)

Cơ bản Ban Văn Hoá không có quỹ

Tài chánh và tặng phẩm có được là do các Giới, các Gíáo họ, các Ban ngành Đoàn thể, các Vị Ân nhân cuối cùng là TV BHG và Cha Xứ.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa, Mẹ Maria Văn Côi Hằng Cứu Giúp luôn phù trợ Cha và toàn thể quý vị.

Trang Chủ Ban - Hội Đoàn Các Hội Đoàn Văn Hóa - Truyền Thông