Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Lễ Chúa Ki-Tô Vua, bổn mạng Liên Minh Thánh Tâm.

LMTT 07

Chiều qua ( CN 34 TNB, Lễ Chúa Ki-Tô Vua), cha Xứ chủ tế thánh lễ. Trước khi cử hành thánh lễ, đoàn Liên Minh Thánh Tâm đã rước tượng Thánh Tâm đến gian cung thánh, Ngày lễ hôm nay cũng là bổn mạng của Liên Minh thánh Tâm tại GX, đây cũng là năm thứ 61 Liên Minh Thánh Tâm hiện diện trong GX. Hiệp thông trong Thánh Lễ có 11 thành viên tuyên hứa và cùng cầu nguyện cho mọi người.

LMTT 31

VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM TẠI VIỆT NAM 000001

Xin mời mọi người xem thêm hình do Quốc Hùng cung cấp tại đây