Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Danh sách liên hệ Ban Điều Hành Giới Trẻ đương nhiệm

BTS GIỚI TRẺ GIÁO XỨ
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ Họ TSĐ
1 Giuse M. Đào Minh Tú 1985 3981 754 0907 555 102 Trưởng Giới (Gx) Văn Côi 5
2 Giuse Trần Vũ Bằng 1986 2606 230 0958 584 242 Phó Nội Văn Côi 4
3 Phanxicô Hoàng Văn Tập 1976 3982 320 01226 135 465 Phó Ngoại Mông Triệu 10
4 Maria Vương Thị Thanh Tuyết 1971 3989 336 0918 994 128 Thư Ký Fatima 6

 

 

GIỚI TRẺ FATIMA
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ TSĐ
1 Antôn Nguyễn Văn Sơn 1991   01285 698 734 Trưởng Giới (Họ)  
2 Đaminh Phạm Hoàn Vũ 1989 3989 376   Phó Nội  
3 Giuse Trần Thiện Hải 1989   0978 933 563 Phó Nội  
4 Vincentê Nguyễn Bình Trọng 1985   0945 865 142 Phó Ngoại  
5 Têrêsa Nguyễn Phan Thùy Dung 1991   01217 996 691 Thư Ký  
GIỚI TRẺ LA VANG
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ TSĐ
1 Giuse Hoàng Vũ Thắng 1989   0942 420 246 Trưởng Giới (Họ)  
2 Têrêsa Lê Kim Phụng 1992   0909 725 743 Phó Nội  
3 Pampuri Nguyễn Thành Hưng 1989   0906 353 118 Phó Nội  
4 Martinô Nguyễn Phạm Minh Hoàng 1994   0937 800 296 Phó Ngoại  
5 Cécilia Hà Hoàng Châu Trần 1985   0905 250 507 Thư Ký  
GIỚI TRẺ LỘ ĐỨC
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ TSĐ
1 Giuse Lê Minh Đức 1985   01662 310 437 Trưởng Giới (Họ)  
2 Đaminh Đinh Tiên Hòa 1990   01268 012 684 Phó Nội  
3 Phêrôphaolô Trần Lê Tuấn Anh 1995   0936 795 530 Phó Nội  
4 Giuse Trương Quốc Huy 1992   01227 762 193 Phó Ngoại  
5 Têrêsa M. Ngô Trần Văn Kiều 1991   0966 943 033 Thư Ký  
GIỚI TRẺ MÔNG TRIỆU
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ TSĐ
1 Antôn Đoàn Xuân Ngọc 1980   0946 344 094 Trưởng Giới (Họ)  
2 Giuse Nguyễn Ngọc Hưng 1990   0994 574 324 Phó Nội  
3 Maria Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ 1990   01664 924 229 Phó Nội  
4 Martinô Nguyễn Hưng Thịnh 1987   0995 096 672 Phó Ngoại  
5 Têrêsa Lý Thùy Ngọc Phụng 1989   0902 603 949 Thư Ký  
GIỚI TRẺ VĂN CÔI
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ TSĐ
1 Gioan B. Đỗ Minh Đức 1991   0937 876 322 Trưởng Giới (Họ)  
2 Martinô Phạm Nguyễn Minh Hiếu 1991   0933 779 883 Phó Nội  
3 Đaminh Đỗ Hữu Minh Phước 1994     Phó Nội  
4 Giuse Đinh Điền Khanh 1989   0977 205 900 Phó Ngoại 6
5 Maria Vũ Kiều Vân 1988   0932 080 932 Thư Ký 1