Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Tuyên khấn trọng thể - Họ Văn Côi

Ngày 15/08/2018 tại giáo xứ Mân Côi - Thành phố Hồ  Chí Minh đã có thánh lễ tuyên khấn trọng thể. Trong đó có thầy Giuse Đỗ Anh Dũng thuộc giáo họ Văn Côi . Xin chúc mừng họ Văn Côi

thaydung 15-08-14-1

thaydung 15-08-14-2

thaydung 15-08-14-3

thaydung 15-08-14-4