Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Danh sách BĐH Tổ Sống Đạo Văn Côi

BAN ĐiỀU HÀNH TSĐ HỌ VĂN CÔI
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ TSĐ
1 Đaminh Trần Ngọc Hoản 1956 3981 531 0947 187 452 Tổ Trưởng TSĐ 1 1
2 Đaminh Trịnh Quang Đức 1971     Tổ Phó TSĐ 1 1
3 Đaminh Trịnh Đức Tính 1955 3983 871 0985 710 518 Tổ Trưởng TSĐ 2 2
4 Anna Nguyễn Thị Hiền Hòa 1961 3983 184 0913 937 695 Tổ Phó TSĐ 2 2
5 Maria Trịnh Thị Hòa 1964   0918 884 730 Tổ Phó TSĐ 2 2
6 Gioan B. Đỗ Thanh Sơn 1973   0979 892 439 Tổ Trưởng TSĐ 3 3
7 Phêrô Vũ Anh Tuấn 1967   0913 610 050 Tổ Phó TSĐ 3 3
8 Maria Vũ Thị Thu Hằng 1972 3983 003   Tổ Phó TSĐ 3 3
9 Giuse Trần Công Đạt 1960   0909 186 964 Tổ Trưởng TSĐ 4 4
10 Têrêsa Đặng Thị Ngọc Diệp 1972   0932 621 016 Tổ Phó TSĐ 4 4
11 Đaminh Nguyễn Văn Hân 1964   908 065 109 Tổ Phó TSĐ 4 4
12 Têrêsa Nguyễn Thị Huyền Thu 1965   0938 658 172 Tổ Trưởng TSĐ 5 5
13 Maria Cao Thị Hồng Trang 1966   0938 093 199 Tổ Phó TSĐ 5 5
14 Maria Trần Thị Kim Trinh 1968 3983 263 0933 394 448 Tổ Phó TSĐ 5 5
15 Đaminh Đỗ Ngọc Vĩnh 1969   0918 691 545 Tổ Trưởng TSĐ 6 6
16 Maria Trần Thị Liên 1958   01673 098 664 Tổ Phó TSĐ 6 6
17 Hieronimô Nguyễn Thanh Tùng 1972   01244 656 151 Tổ Phó TSĐ 6 6
18 Maria Nguyễn Thị Ái 1959 3981 895 01675 454 740 Tổ Trưởng TSĐ 7 7
19 Giuse Phạm Thế Hùng 1969   0918 569 544 Tổ Phó TSĐ 7 7
20 Antôn Vũ Mạnh Tiến 1972   0913 737 272 Tổ Phó TSĐ 7 7
21 Giuse Vũ Quang Khánh 1970 3980 644 0974 877 137 Tổ Trưởng TSĐ 8 8
22 Inêđê Nguyễn Thị Ngà 1974 3983 141 0907 502 161 Tổ Phó TSĐ 8 8
23 Đaminh Lê Văn Toàn 1957   0917 280 857 Tổ Phó TSĐ 8 8