Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Danh sách liên hệ Ban Điều Hành Họ Văn Côi đương nhiệm

Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ TSĐ
1 Phêrô Đỗ Trọng Kỷ 1957 3982 963 0906 696 556 Trưởng Ban 3
2 Giuse Đào Tuấn Anh 1969 3986 948 0984 323 202 Phó Nội 6
3 Phêrô Nguyễn Quốc Khánh 1965 3983 303 0918 018 011 Phó Ngoại 5
4 Matthêu Vũ Thế Doanh 1956 3981 728 0946 733 734 Thư Ký 2
5 Đaminh Đỗ Ngọc Vĩnh 1969   0918 691 545 UV. Văn Hóa 6
6 Đaminh Trần Ngọc Hoản 1956 3981 531 0947 187 452 UV. Bác Ái 1
7 Gioan B. Đỗ Thanh Sơn 1973   0979892 439 UV. Giaó Lý 3