Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Mẹ Lộ Đức - ngày quốc tế bệnh nhân - Bổn mạng giáo họ Lộ Đức (11/02/2017)

meloduc1

Vào lúc 18h00 chiều ngày thứ bảy 11/02/2017 tại thánh đường giáo xứ, đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức – bổn mạng giáo họ Lộ Đức – ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức là dịp để chúng ta ăn năn trở lại và cải thiện đời sống, là nơi kín múc ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt cầu cho các bệnh nhân.

Xem thêm hình tại đây

Phép lạ cao cả nhất tại Lộ Đức là phép lạ của niềm tin, nhiều bệnh nhân đã chấp nhận với tinh thần lạc quan, những bệnh tật họ đang mang và can đảm chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời mình.Và cha hãnh diện về những bệnh nhân có mặt trong thánh lễ ngày hôm nay.

Thái độ và cung cách của Đức Maria cho thấy Mẹ thực sự quan tâm đến nhu cầu của người khác và Đức Maria đã không yêu cầu cách trực tiếp nhưng bằng một thái độ đức tin và có sự tín thác.

Trong đời sống có khi đen tối không lối thoát, nếu chúng ta biết đặt trọn tin tưởng nơi Chúa, dù không biết Chúa sẽ làm gì, nhưng chắc chắn Chúa sẽ thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Hôm nay Mẹ vẫn nói nhỏ với Chúa: Họ hết rượu rồi! Niềm vui chợt tắt, tình yêu nhạt phai, gia đình tan vỡ...Cần biết bao sự hiện diện của Chúa và Mẹ trong mỗi gia đình, giữa lúc khó khăn bối rối.
"Người bảo gì, các con hãy làm":