Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ – BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC THỜI KỲ

Từ 10.9.1954 Trại Tạm cư Thánh Tâm rồi Trại Định Cư Thánh Tâm. Danh xưng về Đạo, là Xứ Thánh Tâm. Xứ Thánh Tâm thuộc quyền cai quản của ĐGM địa phận Sài Gòn.

               Tuy vậy, lúc đầu Giáo xứ chưa chịu sự chỉ đạo nào của địa phận về việc tổ chức nhân sự.

Xem thêm: HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ – BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC THỜI KỲ

Trang Chủ Ban - Hội Đoàn Ban Điều Hành