Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Danh sách liên hệ Ban Điều Hành Giáo Xứ đương nhiệm

Stt Tên thánh họ và tên Sinh ĐT Bàn ĐT Di động Chức vụ Họ TSĐ
1 Giuse Trần Quang Liêm 1962 3987 338 0937 197 370 Trưởng Ban Lộ Đức 2
2 Tôma Trần Văn Thỏa 1959 3981 899 0913 134 103 Phó Nội Văn Côi 4
3 Giuse Trương Công Du 1970 3986 103 0918 854 787 Phó Ngoại Lộ Đức 8
4 Phêrô Nguyễn Văn Ngữ 1954 3984 493 01234 609 424 Thư Ký Văn Côi 2
5 Giuse Nguyễn Văn Đức 1969 2221 275 0915 779 670 UV. Giáo lý  Fatima 13
6 Giacôbê Ngô Đình Quyền 1959 3985 554 01695 890 907 UV. Truyền giáo Lộ Đức 2
7 Anphongsô Nguyễn Đình Hân 1951 3989 494 0915 425 917 UV. Bác Ái Fatima 6
Trang Chủ Ban - Hội Đoàn Ban Điều Hành